Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМА НАГІРНОГО КАРАБАХУ В РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (КІНЕЦЬ XVIIІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

ПРОБЛЕМА НАГІРНОГО КАРАБАХУ В РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (КІНЕЦЬ XVIIІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

Назва:
ПРОБЛЕМА НАГІРНОГО КАРАБАХУ В РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (КІНЕЦЬ XVIIІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,60 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. КРИМСЬКОГО
РУДЕНКО Наталія Миколаївна
УДК 94 (47) „18/19”
ПРОБЛЕМА НАГІРНОГО КАРАБАХУ В РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (КІНЕЦЬ XVIIІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)
07.00.02 – Всесвітня історія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті сходознавства ім. А. Кримського Націо-
нальної академії наук України.
Науковий керівник:
доктор історичних наук,
ст. науковий співробітник
БУБЕНОК Олег Борисович,
пров.н.с. Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
ГАНКЕВИЧ Віктор Юрійович,
професор Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського
кандидат історичних наук, доцент
ГОМАН Юрій Олексійович,
заступник декана історичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа:
Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться 21 березня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.174.01 в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України (01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, кім. 207).
Автореферат розісланий 16 лютого 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Василюк О.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасна політична ситуація, що має місце на Південному Кавказі навколо Нагірного Карабаху, сягає своїм корінням у події кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. Саме тоді російсько-перське протистояння у Закавказькому регіоні досягло свого апогею, що і відобразилось на подальшій долі азербайджанського та вірменського народів, які населяли територію колишнього Карабаського ханства.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлюється, по-перше, необхідністю об’єктивно дослідити історію Карабаху, з акцентом уваги на періодах, коли він був незалежним ханством та переходив під юрисдикцію Російської імперії, а також на війнах, що не оминали і його територію, на політичній ситуації у ньому як прикордонній місцевості, політичних і громадських змінах, пов’язаних з управлінням регіоном після низки адміністративних реформ. По-друге, на часі постали питання історіографічного аналізу джерел та досліджень з історії Карабаху і з’ясування його ролі у міждержавницьких відносинах Російської імперії та Перської держави, його стратегічного та економічного значення, разом з тим і вплив усіх цих чинників на сам Карабах як політичну та адміністративну одиницю Закавказзя.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема виконана згідно з планом науково-дослідних робіт, що розроблялися в Інституті сходознавства ім. А.Кримського НАН України у 2003 – 2006 рр. Дисертація виконувалась у межах підрозділу “Цивілізації Близького і Середнього Сходу у науковій спадщині українських сходознавців”, що була складовою частиною науково-дослідної теми “Історіографічна спадщина українського сходознавства і сучасність” – державний реєстраційний номер: 0103U006524.
Об’єктом дисертаційного дослідження є події історико-політичного характеру, що мали місце на території Південного Кавказу наприкінці ХVІІІ – в першій третині ХІХ ст.
Предметом дисертаційного дослідження є політична ситуація, що склалася навколо Карабаського ханства внаслідок російсько-іранського протистояння.
Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець XVIII – першу третину XIX століття. Це був період глибоких соціально-економічних, політичних, культурних перетворень, що відбувалися на Південному Кавказі.
На кінець ХVIIIст. Перська держава почала занепадати, тоді як невеликі державні утворення Закавказзя, а саме Карабаське ханство, досягли у своєму розвитку фактичної незалежності. І тоді ж, ми маємо можливість зафіксувати часи, коли в зовнішній політиці Росії спочатку настає період активного приєднання нових територій, потім – їх адміністративного підпорядкування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА НАГІРНОГО КАРАБАХУ В РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (КІНЕЦЬ XVIIІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок