Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СКРИНІНГ МІКРОБНИХ ПРОДУЦЕНТІВ, ОЧИСТКА ТА БІОАНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ L-ЛАКТАТ:ЦИТОХРОМ c-ОКСИДОРЕДУКТАЗИ

СКРИНІНГ МІКРОБНИХ ПРОДУЦЕНТІВ, ОЧИСТКА ТА БІОАНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ L-ЛАКТАТ:ЦИТОХРОМ c-ОКСИДОРЕДУКТАЗИ

Назва:
СКРИНІНГ МІКРОБНИХ ПРОДУЦЕНТІВ, ОЧИСТКА ТА БІОАНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ L-ЛАКТАТ:ЦИТОХРОМ c-ОКСИДОРЕДУКТАЗИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,13 KB
Завантажень:
234
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ
СМУТОК Олег Володимирович
УДК 579.6: 577.152.1+
СКРИНІНГ МІКРОБНИХ ПРОДУЦЕНТІВ, ОЧИСТКА ТА БІОАНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ L-ЛАКТАТ:ЦИТОХРОМ c-ОКСИДОРЕДУКТАЗИ
Hansenula polymorpha
03.00.07 – мікробіологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті біології клітини НАН України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Гончар Михайло Васильович
Інститут біології клітини НАН України,
завідувач відділу аналітичної біотехнології.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Дзядевич Сергій Вікторович
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, провідний науковий співробітник лабораторії
біомолекулярної електроніки;
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Федорович Дарія Василівна
Інститут біології клітини НАН України,
провідний науковий співробітник відділу
молекулярної генетики та біотехнології.
Захист відбудеться “14“ вересня 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології клітини НАН України за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.
Автореферат розісланий “10“ серпня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук Убийвовк В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Молочна кислота – універсальний метаболіт живих організмів, кінцевий продукт утилізації цукрів у молочнокислих бактерій та важливий компонент багатьох харчових продуктів, вихідна сировина для синтезу біодеградабельного полімеру - полілактату.
Визначення вмісту лактату має важливе значення у клінічній діагностиці, бродильному виробництві та контролі якості харчових продуктів. Рівень молочної кислоти у крові служить важливим клініко-діагностичним індикатором гіпоксії, молочнокислого ацидозу, шокового стану, гострого інфаркту міокарду і має значне прогностичне значення в реанімаційній терапії. Моніторинг рівня цього метаболіту в крові спортсменів є важливим засобом контролю за тренувальним процесом і використовується для оцінки ефективності відповідних тренажерів та тренувальних режимів.
Засвоєння молочної кислоти пекарськими дріжджами Saccharomyces cerevisiae здійснюється через селективне окислення L- і D- лактату, яке каталізується мітохондріальною L-лактат:ферицитохром с-оксидоредуктазою (КФ 1.1.2.3; флавоцитохром b2, ФЦ b2) і D-лактат:ферицитохром с-оксидоредуктазою (КФ 1.1.2.4). Ці білки кодуються генами CYB2 і DLD1, відповідно. Фермент, отриманий із S. cerevisiae та Hansenula anomala, - гомотетрамер, кожна субодиниця якого містить по одній молекулі флавінмононуклеотиду і протогему ІХ. Флавоцитохром b2 завдяки своїм унікальним каталітичним властивостям (абсолютна специфічність до L-лактату, відсутність у потребі екзогенного кофактора) може мати важливе біоаналітичне значення, оскільки може замінити NAD+-залежну лактатдегідрогеназу (ЛДГ) м’язів ссавців або бактерійну лактатоксидазу (ЛО) при визначенні вмісту L-лактату в біологічних рідинах та харчових продуктах за допомогою ензиматичних та біосенсорних підходів. Широке використання ФЦ b2 із S. cerevisiae у біоаналітиці гальмується високою лабільністю фермента та складністю процедури його виділення. З огляду на це, скринінг дріжджів - потенційних продуцентів стабільних форм ФЦ b2 є дуже актуальним.
Дана дисертаційна робота є результатом досліджень, проведених автором на базі Інституту біології клітини НАН України, в якому одним із напрямків досліджень є розробка нових ензиматичних та біосенсорних підходів для аналізу вмісту деяких практично важливих аналітів у біологічних рідинах, бродильних культурах та харчових продуктах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у відділі аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СКРИНІНГ МІКРОБНИХ ПРОДУЦЕНТІВ, ОЧИСТКА ТА БІОАНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ L-ЛАКТАТ:ЦИТОХРОМ c-ОКСИДОРЕДУКТАЗИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок