Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕКРУГЛІ ЗУБЧАТІ КОЛЕСА І ОСНОВИ СИНТЕЗУ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ЛАНЦЮГОВИХ МЕХАНIЗМIВ

НЕКРУГЛІ ЗУБЧАТІ КОЛЕСА І ОСНОВИ СИНТЕЗУ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ЛАНЦЮГОВИХ МЕХАНIЗМIВ

Назва:
НЕКРУГЛІ ЗУБЧАТІ КОЛЕСА І ОСНОВИ СИНТЕЗУ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ЛАНЦЮГОВИХ МЕХАНIЗМIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,43 KB
Завантажень:
285
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
СХIДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
НА ПРАВАХ РУКОПИСУ
УДК 621.833.5
УТУТОВ МИКОЛА ЛАЗАРОВИЧ
НЕКРУГЛІ ЗУБЧАТІ КОЛЕСА І ОСНОВИ
СИНТЕЗУ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ
ДЛЯ ЛАНЦЮГОВИХ МЕХАНIЗМIВ
05.02.02 - машинознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора технiчних наук
Луганськ - 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi “Машинознавство” Схiдноукраїнського державного унiверситету Міністерства освіти України
Науковий консультант
доктор технiчних наук, професор
Шишов Валентин Павлович,
Схiдноукраїнський державний унiверситет,
завiдуючий кафедрою “Машинознавство”
Офiцiйні опоненти:
доктор технiчних наук, професор
Кириченко Анатолiй Федорович,
Харкiвській державний полiтехнiчний
унiверситет,
професор кафедри нарисної геометрiї та iнженерної графiки;
доктор технiчних наук, професор
Моргуліс Михайло Володимирович,
Приазовський державний технічний університет,
професор кафедри технології машинобудування;
доктор технiчних наук, професор
Пилипенко Олег Іванович,
Чернігівський технологічний інститут,
завiдуючий кафедрою основ конструювання машин
Провiдна установа – Інститут проблем машинобудування ім.
А.М.Підгорного НАН України, м. Харків.
Захист вiдбудеться " 24" грудня 1999р. о 13 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д29.051.03 при Схiдноукраїнському державному унiверситетi за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодiжний, 20-а.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Схiдноукраїнського державного унiверситету: м. Луганськ, кв. Молодiжний, 20-а.
Автореферат розiсланий " 20 " листопада 1999р.
Учений секретар спецiалiзованої вченої ради Осенiн Ю.I.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Створення геометричної теорії некруглих зубчатих коліс, нарізаних методом обкочування, значно розширить можливості застосування зубчатих передач зі змінним передавальним відношенням в різних галузях машинобудування. Створіння основ синтезу вирівнювальних передач для ланцюгових механізмів вирішує проблему усування динамічних навантажень, викликаних гранованістю зірочок, в машинах з ланцюговими механізмами.
Актуальнiсть теми. В умовах бурхливого розвитку технiки до зубчатих передач пред'являються пiдвищенi вимоги щодо вiдтворення заданих законiв руху. Для виконання цих потреб i успiшного розв'язання задач, поставлених перед машинобудуванням, необхiднi удосконалення iснуючих i створення нових видiв зубчатих передач, а також розробка методiв нарiзання зубчатих колiс, розробка питань теорiї зачеплень та проектування.
Багато уваги придiлено питанням теорiї та виробництва зубчатих передач круглими колесами. Iз круглих колiс найбiльше розповсюдження мають зубчаті передачі з паралельними вiсями обертання.
Механiзми, складенi iз некруглих колiс, в порiвняннi з важільними та кулачковими механiзмами, призначеними для цієї ж мети, мають низку переваг: на вiдмiну вiд важільних механiзмiв забезпечують вiдтворення заданої функцiї з бiльшою точнiстю, а в порiвняннi з кулачковими механiзмами не завдають проблем вибору кута тиску, мають бiльш високий к.к.д., компактнi, простiшi та надiйнiшi в роботi. Крiм цього, механiзми з некруглими колесами в передачах ланцюгових механiзмiв вирiвнюють швидкiсть руху ланцюга, знижують шкiдливi динамiчнi навантаження, викликанi гранованiстю зiрочок.
Геометричної теорiї некруглих зубчатих колiс для різних функцiй передавального вiдношення з евольвентним зачепленням i з кругогвинтовим з двома лiнiями зачеплення в загальному виглядi не розроблено. Не розробленi також основи теорiї вирiвнювальних зубчатих передач для ланцюгових механiзмів.
Зазначене обумовлює важливiсть та актуальнiсть проблеми i необхiднiсть її розробки.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконана вiдповiдно з планом НДР Схiдноукраїнського державного унiверситету в перiод з 1987 до 1994 року i є часткою цільової науково-технiчної програми на перiод до 2000 року “Пiдвищення якостi i надiйностi продукцiї, програмного забезпечення ЕОМ i технiчних методiв навчання (КНП-2000)”, затвердженої наказом Мiнвузу СРСР вiд 06.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: НЕКРУГЛІ ЗУБЧАТІ КОЛЕСА І ОСНОВИ СИНТЕЗУ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ЛАНЦЮГОВИХ МЕХАНIЗМIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок