Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНЦЕПТ "КОЗАЦТВО" В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

КОНЦЕПТ "КОЗАЦТВО" В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Назва:
КОНЦЕПТ "КОЗАЦТВО" В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,28 KB
Завантажень:
368
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЗАПОЛЬСЬКИХ Світлана Петрівна
УДК: [811.11Г25'42: 811.161.2] : 94 (477.6)
КОНЦЕПТ "КОЗАЦТВО" В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 10.02.16 - перекладознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Київ-2005Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу Запорізького національного університету.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Мирошниченко Валерій
Васильович, доцент кафедри теорії та практики перекладу Запорізького національного університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Зорівчак Роксолана Петрівна,
завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка;
 
кандидат філологічних наук, доцент Гладуш Надія Федорівна,
декан факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету
Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра перекладу і англійської мови
Захист відбудеться " 27 " жовтня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.11 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 27 вересня 2005 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, доктор філологічних наук Смущинська І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасному перекладознавстві все більше уваги приділяється відтворенню національної специфіки концептосфер різних культур. При цьому термін "реалія" використовується для перекладацької інтерпретації результатів вербалізації особливостей національних картин світу. Існує точка зору, що перекладати слід не окремі вербальні форми, а концепти, які за ними стоять (Т. Фесенко). До того ж, наявність зв'язку між групами реалій, вплив різних типів контексту, що зумовлює вибір способу передачі їх цільовою мовою в певному дискурсі, уможливлює розгляд національне специфічних термінів як елементів окремих смислових систем - концептів.
У працях провідних лінгвістів розв'язуються проблеми визначення поняття "концепт", його онтології та шляхів лінгвальної репрезентації (роботи А. Бабушкіна, А. Бєлової, А. Вежбицької, С.Воркачева, О. Кубрякової, В.Красних, М. Полюжина, Ю. Степанова та ін.), проте його статус у перекладознавстві залишається недостатньо визначеним. Головними напрямками досліджень у цьому плані є опис способів вербалізації концептів у певному дискурсі та виявлення особливостей структурування останніх з метою відтворення способів їх перевербалізації цільовою мовою. Дослідження еволюції історичних феноменів, представлених поняттєвим полем в історичному дискурсі, дає можливість висвітлення цієї проблематики і в перекладознавчому аспекті.
Актуальність теми дослідження зумовлена, з одного боку, процесом державного й духовного відродження українського народу, що характеризується поглибленим інтересом до його історичного минулого й загострює необхідність вирішення проблеми репрезентації й передачі смислу історичних концептів цільовою мовою, а з іншого, - відсутністю загальноприйнятої й широко апробованої методики перекладацького аналізу концептів історичного дискурсу, яка б уможливила з'ясування специфіки їх мовленнєвої репрезентації та відтворення в перекладі.
Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми "Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць" (код держреєстрації 0103U002181), що розробляється колективом факультету іноземної філології Запорізького національного університету.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей репрезентації та передачі концепту КОЗАЦТВО в історичному дискурсі засобами англійської мови та у встановленні закономірностей його відтворення в перекладах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОНЦЕПТ "КОЗАЦТВО" В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок