Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства

Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства

Назва:
Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,26 KB
Завантажень:
98
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна Академія Наук України
Інститут Економіки промисловості
УДК 658.511.6+331.5
Масалаб Раїса Миколаївна
Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства
Спеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) у відділі фінансово-економічних проблем вико-ристання виробничого потенціалу.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Іванов Микола Іванович,
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), головний науковий співробітник відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Прокопенко Микола Дмитрович,
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), головний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств;
кандидат економічних наук
Єськов Олексій Леонтійович,
ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"
(м. Краматорськ), начальник відділу організації праці та заробітної плати.
Провідна установа – Харківський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Харків), кафедра менеджменту.
Захист відбудеться "29" січня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки про-мисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул. Універси-тетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий "26" грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


Загальна ХАРАКТЕРИСТИКА роботи
Актуальність теми. Сучасний стан економіки України свідчить про позитивні зрушення, які започатковані з 1999 р. Упродовж 2000-2002 рр. ВВП зріс на 20,9%, а обсяг промислового виробництва – на 38,4%. Водночас такі економічні результати не компенсують тих витрат, яких зазнала економіка за попередні роки трансформаційних перетворень.
Ураховуючи нестабільність зовнішнього середовища, значну залежність від іноземних інвестицій та кредитів, а також обмеженість внутрішніх ресурсів, стає очевидним, що підвищення ефективності національної економіки в цілому і окремого підприємства залежить від використання інтенсивних факторів, перш за все – зростання продуктивності праці.
Однією з причин існування несприятливих тенденцій і труднощів у часи трансформаційних процесів є зосередження управління тільки на фінансових інструментах. Фінансові показники та фінансові результати є вторинними і залежать від виробничо-господарської діяльності підприємства. Тому прагнення забезпечити високий прибуток без кардинальних змін у виробничому секторі економіки, не враховуючи показники продуктивності праці, призведе до втрати прибутковості підприємств у майбутньому. Без аналізу і оцінки даного показника неможливо достовірно відобразити ступінь економічного зростання. Проте на сьогодні існує відчутний розрив між необхідним рівнем дослідження цих проблем і реальним станом їх наукового та практичного вирішення.
У таких умовах стає надзвичайно актуальною розробка науково-методичного забезпечення щодо вдосконалення та економічного обґрунтування оцінки продуктивності праці відповідно до ринкової стратегії підприємств, що надасть можливість об’єктивно визначити шляхи виходу підприємства з кризового стану, розробити надійну довгострокову стратегію економічного зростання. Дослідження проблем підвищення продуктивності праці на мікрорівні та встановлення взаємозв’язку між її зростанням і матеріальним стимулюванням є важливим питанням сучасної економічної теорії та практики, що і підтверджує актуальність теми, визначає мету та задачі дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темою "Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу в промисловості" (номер державної реєстрації 0102U001230, 2002-2004 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок