Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ ПРОСТОГО ГІБРИДУ КУКУРУДЗИ БОРИСФЕН 433 МВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ, ДОЗ АЗОТНОГО ДОБРИВА ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ ПРОСТОГО ГІБРИДУ КУКУРУДЗИ БОРИСФЕН 433 МВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ, ДОЗ АЗОТНОГО ДОБРИВА ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ ПРОСТОГО ГІБРИДУ КУКУРУДЗИ БОРИСФЕН 433 МВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ, ДОЗ АЗОТНОГО ДОБРИВА ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,66 KB
Завантажень:
454
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
УДК 631.6:631.82:631.03:633.15(833)
 
КОКОВІХІН Сергій Васильович
 
ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ ПРОСТОГО ГІБРИДУ КУКУРУДЗИ БОРИСФЕН 433 МВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ, ДОЗ АЗОТНОГО ДОБРИВА ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ
 
06.01.09 – рослинництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті землеробства південного регіону УААН.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Писаренко В. А., Інститут землеробства південного регіону УААН, завідувач лабораторією зрошення.
Офіційні опоненти: академік УААН і РАСГН, доктор сільськогосподарських наук, професор Циков Валентин Сергійович, Інститут зернового господарства УААН, завідувач відділу маркетингу та освоєння наукових розробок;
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Лященко Олександр Іванович, Синельниківська селекційно-дослідна станція УААН, провідний науковий співробітник лабораторії сортової агротехніки кукурудзи.
Провідна установа: Херсонський державний аграрний університет, кафедра рослинництва і агроекології, м. Херсон.
Захист відбудеться “_26__” _грудня_______ 2000 р. о _13__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при Інституті зернового господарства УААН за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14, Інститут зернового господарства УААН; тел. 45-02-36.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту зернового господарства УААН, 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14.
Автореферат розісланий “_25_” _листопада___ 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради _________________ Мусатов А.Г.


1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Світовою практикою доведено, що кращі прості міжлінійні гібриди за комплексом господарсько-корисних ознак (врожайність, стійкість до полягання, хвороб і шкідників, вирівненість рослин і качанів та ін.) мають істотні переваги порівняно зі складними гібридами, але насінництво їх більш складне і має деякі недоліки. Насамперед, це низька насіннєва продуктивність материнської форми і значна чутливість до несприятливих умов зовнішнього середовища.
Тому розробка нових і вдосконалення існуючих елементів науково обгрунтованої технології вирощування насіння простих гібридів, до яких належить новий високопродуктивний гібрид Борисфен 433 МВ, вивчення дії та взаємодії режи---мів зрошення, доз азотного добрива та густоти стояння рослин, які найбільш суттєво впливають на продуктивність кукурудзи в умовах південної зони Степу України, набуває актуального значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження та наукові розробки, які узагальнені в дисертаційній робо---ті виконувалися автором відповідно з тематичним планом Інституту землеробства південного регіону УААН за державною комплексною програмою "Продовольство", проекту "Зерно", завданням "Технологія вирощування зернових і олійних культур в зоні Степу". Робота виконувалась згідно тематичного плану та робочої програми досліджень лабораторії зрошення ІЗПР “Розробити водо- та енергозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур” (номер державної реєстрації 0197 UО 15758).
Мета і задачі досліджень. Метою досліджень було вивчення дії та взаємодії основних агротехнічних заходів (режимів зрошення, доз азотного добрива, густоти рослин) на продуктивність рослин материнської форми простого гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ на ділянці гібридизації, а також встановити можливості підвищення врожаю насіння та економії водо- й енергоресурсів шляхом опти---мізації вирощування і на цій основі розробити технологічний паспорт вирощування насіння гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ в умовах півдня України.
До задач досліджень входило:
- вивчити особливості росту, розвитку, винос і споживання елементів живлення материнської форми гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ на ділянці гібридизації залежно від агротехнічних заходів, що вивчалися в досліді;
- визначити морфо-фізіологічні показники продукційного процесу кукурудзи, а саме динаміку накопичення сирої і сухої маси, розмір листової поверхні, чистої продуктивності фотосинтезу, фотосинтетичного потенціалу рослин за---лежно від умов водозабезпеченості, рівня азотного живлення та гус---тоти стояння рослин;
- вивчити особливості водного режиму рослин кукурудзи в різні за вологозабезпеченістю роки та режиму зрошення, встановити динаміку використання грунтової вологи, визначити сумарне
2
водоспоживання та середньодобове випаровування рослин;
- визначити зернову продуктивність рослин материнської лінії ДК 437 М залежно від поливного режиму, доз азотного добрива та густоти стояння рослин, а також структуру врожаю, урожайність, вихід і якість насіння;
- визначити економіко-енергетичну ефективність елементів технології вирощування гібридного насіння;
- розробити технологічний паспорт вирощування насіння гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ в умовах зрошення південного Степу України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ ПРОСТОГО ГІБРИДУ КУКУРУДЗИ БОРИСФЕН 433 МВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ, ДОЗ АЗОТНОГО ДОБРИВА ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок