Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

МЕТОДИКА ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

Назва:
МЕТОДИКА ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,70 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Аржанцева Тетяна Вікторівна
УДК 371.315:811.161:81ґґ367
МЕТОДИКА ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
ХЕРСОН – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжмовних комунікацій
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник –
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, профессор
Богданович Галина Юріївна,
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, завідувач кафедри міжмовних комунікацій.
доктор педагогічних наук, професор
Вознюк Людмила Володимирівна,
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри російської мови та літератури; |
кандидат педагогічних наук, доцент
Давидюк Людмила Володимирівна,
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури. |
Провідна установа – | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра російського мовознавства. |
Захист відбудеться 27 жовтня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73003, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, ауд. 256.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету (73003, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27).
Автореферат розісланий 22 вересня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій
Підписано до друку 20.09.2006. Формат 60Х84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Ум.друк.арк. 1.0. Наклад 100 прим.
Віддруковано у ТОВ “Айлант”
73000, Україна, м. Херсон, провулок Пугачова, 5/20.
Тел.: 26-67-22.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлюється концептуальними засадами та державними вимогами реформування освіти в Україні, спрямованими на підвищення комунікативної компетентності, загальномовної й мовленнєвої культури учнів, про що зазначається в Концепції мовної освіти 12-річної школи, Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, Державному стандарті базової та повної середньої освіти.
Відповідно до цих вимог навчання російської мови в школах України з російської мовою викладання має на меті забезпечити вільне володіння учнями російською мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності на основі мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної компетенцій. Сучасне осмислення проблеми мовної освіти, новий погляд на мову як суспільне явище та навчальний предмет зумовлює підвищення теоретико-методичного рівня навчання й розвитку учнів. Вирішенню цього питання сприяє оновлений зміст навчання й нові підходи до нього, проте існують певні протиріччя між:
- потребою суспільства в оволодінні постійно зростаючим обсягом інформації та можливостями людини засвоїти її;
- соціальним замовленням на особистість, яка має не лише певні знання, але й здатна до самоосвіти, і пасивністю учнів у формуванні власної мовної картини світу, що часто подається вчителями та авторами підручників у готовому вигляді;
- кінцевою метою навчання російської мови та обмеженим мінімумом теорії, що вивчається школярами й необхідна для реалізації поставленої мети;
- віковими можливостями п’ятикласників і тими умовами, котрі школа надає для їх реалізації.
Вибір теми дослідження зумовлений тим, що синтаксична компетенція вважається однією з основних у системі мовних знань, умінь і навичок, необхідних школярам у різних життєвих ситуаціях, що визначають здібність користуватися усною й писемною літературною мовою. Від того, як п’ятикласники шкіл України з російською мовою навчання усвідомлюють різні синтаксичні структури, залежить рівень їхнього подальшого володіння російською мовою й засвоєння інших шкільних предметів, оскільки для них російська мова – це мова навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МЕТОДИКА ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок