Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Назва:
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,39 KB
Завантажень:
495
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Михайляк
Ірина Володимирівна
УДК 330.101.54+339.56.055(477)
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та
історія економічної думки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Грабинський Ігор Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Семенов Анатолій Григорович, Донецький національний університет, завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук
Флейчук Марія Ігорівна, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, м. Київ, докторант.
Захист відбудеться “5” вересня 2007 р. о 15:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 Львівського національного уні-вер-ситету імені Івана Франка (79008 м.Львів, просп. Свободи, 18, ауд. 115).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м.Львів, вул. Драго-манова, 5).
Автореферат розісланий “2 серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________ СТАСИШИН А.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Розвиток зовнішньої торгівлі України відбувається в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Регіональна інтеграція сприяє ство-рен-ню великих конкурентних ринків, які є необхідними складниками масового виробництва, що стимулює ефективніший розподіл економічних ресурсів. В історії незалежної України вже мали місце намагання міжнародного інтегру-вання, наприклад, участь у СНД. Проте очікуваного економічного ефекту, особливо у сфері міжнародної торгівлі, не було досягнуто.
Пріоритетним геополітичним напрямом інтеграції України визначено Європейський Союз. Україна нині не має реальних можли-востей щодо швидкої реалізації цього завдання, про що свідчать висновки як вітчизняних науковців та політиків, так і експертів Євро-пейського Союзу. Це зумовлює необхідність подаль-ших до-сліджень обставин, що стримують інтеграцію до Євро-пейського Сою-зу взагалі і зокрема, проблем трансформації структури зовніш-ньої торгівлі України та тісного зв’язку їх з актуальними для нашої дер-жави вимогами національної економічної безпеки.
Додаткову актуальність дослідженню цієї проблеми надає те, що в умовах євроінтеграційних процесів зовнішня торгівля, її напрями і структура набувають політичного забарвлення і стали предметом бо-ротьби різних політичних сил.
Проблеми зовнішньої торгівлі та її структури давно перебувають у полі зору економістів. Ці проблеми розглядалися такими видатними економістами XVIIІ – кінця XIX ст., як Т.Ман, Д.Г’юм, А.Сміт, Д.Рі-кар-до, Дж.С.Міль, А.Маршал, І.Джиджора, Г.Величко, М.Туган-Бара-новський.
Вагомий внесок у сучасну теорію міжнародної торгівлі зробили Р.Вернон, Г.Габерлер, Е.Гекшер, Е.Дірдорф, В.Леонтьєв, С.Ліндер, Б.Олін, М.Познер, Т.Рибчинський, П.Семюел-сон та ін.
Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми слід назвати В.Г.Ан-дрій--чука, І.В.Багрову, І.В.Бураковського, В.А.Вергуна, А.С.Галь-чин---сь-ко-го, В.М.Гейця, І.М.Грабинського, І.І.Дахна, Ю.В.Ма-когона, В.П.Они-щенка, А.М.Поручника, Ю.М.Пахомова, С.І.Пирожкова, І.І.Пу-за-нова, О.І.Рогача, А.Г.Семенова, А.С.Філіпенка, М.І.Флейчук, В.О.Шев-чука, О.І.Шниркова та ін.
У вітчизняній економічній літературі питання, пов’язані із зов-нішньою торгівлею, найчастіше висвітлюються і полемізуються на сторінках наукових журналів “Зовнішня торгівля”, “Економіка Укра-їни”, “Фінанси України”, збірників наукових праць "Актуальні про-бле-ми міжнародних відносин" Інституту міжнародних відносин Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка, "Вісника Львівського університету", серії економічна і міжнародних відносин та деяких інших періодичних виданнях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок