Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ

Назва:
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,62 KB
Завантажень:
307
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК 658.1:669
Ільченко Ася Володимирівна
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління
підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук


Донецьк – 2004
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) у відділі фінансово-економічних проблем виробничого потенціалу.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор,
академік НАН України
Амоша Олександр Іванович,
Інститут економіки промисловості НАН України
(м. Донецьк), директор інституту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Аптекар Савелій Семенович,
Донецький державний університет економіки
і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Міністерства освіти і науки України
(м. Донецьк), завідуючий кафедрою
інвестиційного менеджменту;
кандидат економічних наук, доцент
Панфілова Тетяна Сергіївна,
Донецький національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України
(м. Донецьк), доцент кафедри фінансів та
банківської справи.
Провідна установа – Донбаський гірничо-металургійний інститут
Міністерства освіти і науки України
(м. Алчевськ), кафедра економіки і управління.
Захист відбудеться 15 квітня 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .151.01 в Інституті економіки про-мисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Універ-ситетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “13” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах формування ринкових відносин в Україні здійснюється безперервний пошук і використання найбільш раціональних і ефективних форм і методів управління виробництвом. Створення і освоєння на практиці нових нетрадиційних систем одержання інформації про витрати та результати виробничої діяльності, застосування нових підходів і методів планування, обліку та контролю забезпечують можливість вирішення багатьох завдань ефективного управління сучасним підприємством.
Характер виробництва має певний вплив на методи управління витратами. Беручи до уваги місце і роль чорної металургії в економіці України, а також тенденцію збільшення попиту на металопродукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, обґрунтування і реалізація напрямів щодо вдосконалення внутрішньовиробничого механізму управління витратами, а також раціоналізація його структури на металургійних підприємствах є досить актуальними.
Одним із важливих завдань у даний час для підприємств металургійної галузі є розробка науково-методичного забезпечення і практичних рекомендацій щодо вдосконалення методів управління витратами для досягнення поставлених цілей на всіх етапах виробничого процесу. Тому дослідження і систематизація науково-практичних аспектів управління витратами є важливим питанням сучасної теорії та практики, що й підтверджує актуальність теми, визначає мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з напрямами науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темою „Проблеми оновлення і перспективи розвитку виробничого потенціалу” (номер державної реєстрації 0199U001189, 1999-2001 рр.), у рамках якої автором запропоновано вдосконалення методів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств регіону, у тому числі за рахунок фактора управління витратами виробництва.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних положень, методичних і практичних рекомендацій з організації управління витратами на підприємствах металургійної галузі.
Відповідно до мети дослідження було поставлено і вирішено такі задачі:
визначено сутність і особливості калькулювання собівартості виробництва металопродукції, а також напрями вдосконалення методів управління витратами;
обґрунтовано необхідність зміни організаційної структури управління витратами на металургійному підприємстві відповідно до вимог користувачів обліковою інформацією;
розглянуто можливість створення на підприємствах металургійної галузі центрів відповідальності за витрати;
розроблено методичні рекомендації з визначення нормативів умовно-постійних витрат у собівартості продукції основних металургійних цехів;
запропоновано вдосконалену методику розподілу непрямих витрат з урахуванням споживчих властивостей металопродукції та технологічних умов її виробництва;
розглянуто особливості управління витратами виробництва металопродукції на основі системи “директ-костинг” при багатостадійному процесі виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок