Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Назва:
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,55 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія державного управління
при Президентові України
Балдич Наталія Іванівна
УДК 351.72:336.15
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
25.00.02 - механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
БОДРОВ Володимир Григорович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, завідувач кафедри економічної теорії та історії економіки.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцент
Лебединська Ольга Юріївна,
Національна академія державного управління при Президентові України, професор
кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом;
кандидат наук з державного управління
Толуб’як Віталій Семенович,
Управління Пенсійного фонду України в м. Тернополі,
перший заступник начальника управління
Провідна установа - Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра фінансів,
грошового обігу та кредиту, м. Київ.
Захист відбудеться 1 листопада 2005 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 30 вересня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Жабенко
Підписано до друку 27.09.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,36.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Досягнення ефективності функціонування сус-піль-ного сектора економіки вимагає побудови дієвих механізмів регулю-вання різ-них сфер господарського життя держави. Забезпечення збалансованого со-ціально-економічного розвитку країни можливе за умови проведення активної дер-жавної політики підтримки регіонів через механізм фінансового вирівню-вання.
Об’єктивна необхідність здійснення державою фінансового вирівнювання зумовлена наявністю різних фіскальних дисбалансів, спричинених дією природно-кліматичних, історичних, географічних, соціально-демографічних, економічних та багатьох інших факторів. Конфігурація механізму фінансового вирівнювання визначається особливостями територіальної організації влади, бюджетно-податкової системи, ступенем її централізації. Під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів механізм фінансового вирівнювання зазнає постійних перетворень і потребує вжиття адекватних коригуючих заходів щодо забезпечення ефективності його функціонування у динамічно змінюваних умовах. Цього неможливо досягти без застосування комплексного підходу до вирішення ключових завдань системної трансформації управління суспільними процесами на всіх рівнях.
На необхідності активного використання й удосконалення фінансового вирівнювання місцевих бюджетів наголошується практично в усіх програмних документах, в яких визначаються завдання державної політики у сфері регулювання соціально-економічного розвитку регіонів: Концепції державної регіональної політики, щорічних Посланнях Президента України, Програмах діяльності уряду.
Питання фінансового вирівнювання постійно перебувають у центрі уваги до-слідників у галузі державного управління господарськими процесами, державних фінансів. Розробці теоретичних основ організації та регулювання міжбюджетних відносин, фінансового вирівнювання, розвитку системи між-бюджетних трансфертів присвячені праці ряду зарубіжних учених: Р.Багла, Р.Берда, К.Едель, В.Н.Лексина, Р.Масгрейва, Д.Стігліца, А.Н.Швєцова та ін. У вітчизняній літературі зазначені питання досліджувались у роботах В.М.Асад-чева, В.Г.Бодрова, С.А.Буковинського, О.С.Дроздовської, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок