Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку

Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку / сторінка 3

Назва:
Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,88 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Об'єктом дослідження є трансформаційні процеси державного регулювання науково-технологічної та інноваційної сфери України.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні, організаційні проблеми формування і функціонування системи державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку країни.
Методи дослідження. Теоретичним та методичним підґрунтям дослідження виступала система загальнонаукових та спеціальних методів, до яких віднесено діалектичний метод наукового пізнання, системне опрацювання розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників у сфері НТІП, методи та прийоми аналізу і синтезу, моделювання та прогнозування з використанням сучасних інформаційних технологій.
При вирішенні поставлених завдань інструментарієм слугували наступні методи: економіко-статистичні (табличний, графічний, регресійний аналіз); математичного та системного аналізу (при вивченні стану науково-технологічної та інноваційної сфери); соціологічного опитування (комплексних експертних оцінок).
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні документи щодо науково-технологічної та інноваційної сфери, дані Державного комітету статистики України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів.
Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів дисертаційної роботи, які визначають її наукову новизну та виносяться на захист, належать такі:
вперше:
· використано систему громадської оцінки через постійне рейтингування, яка дозволяє проводити моніторинг стану та тенденцій розвитку науково-технологічної сфери для визначення пріоритетів та формування на їх основі обмеженої сукупності науково-технічних програм;
· розроблено методичні положення щодо формування комплексної системи регулювання НТІР, котрі базуються на поєднанні переваг державного і ринкового управління;
отримало подальший розвиток:
· дослідження стану науково-технічного потенціалу на базі розробленої економіко-математичної моделі, що дозволило обґрунтувати найбільш ефективні чинники регулювання НТІР;
· обґрунтування методичних підходів щодо проведення комплексних експертних досліджень, що дозволило вибрати найбільш доцільні варіанти стратегії НТІР;
· комплексний аналіз перспективних соціально-економічних пріоритетів, що створюють базу для діагностування ефективності управлінських рішень.
· визначення взаємозв’язку основних складових регулювання НТІР;
удосконалено:
· спосіб визначення показників НТІР на основі проведених комплексних експертних досліджень, що дозволило системно вивчити динаміку НТІР.
· спосіб кількісної оцінки взаємозв’язку статистичних показників стану наукового потенціалу на основі регресійного аналізу, що створює передумови побудови автоматизованої прогнозно-аналітичної системи НТІР.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що здійснені в ньому узагальнення та висновки і розроблені пропозиції були використані Управлінням науково-технічного та гуманітарного розвитку Кабінету Міністрів України при підготовці розділу „Державної програми прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки” (довідка від „12” січня 2005 р.), Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції (акт впровадження № 12-44/943 від „27” грудня 2004 р.) при відпрацюванні управлінських рішень з пріоритетних напрямів соціально-економічного та науково-технологічного розвитку держави, Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації Міністерства освіти і науки України (довідка № 4 від „10”лютого 2005 р.) для підготовки серії інформаційно-методичних матеріалів. Розроблені автором підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання НТІР можуть бути використані при реалізації практичних пропозицій та рекомендацій як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.
Науково-методичні і прогнозно-аналітичні результати дослідження знайшли своє відтворення:
· запропоновано способи комплексного реформування державної системи регулювання НТІР, що створюють передумови для підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу;
· підготовлено практичні рекомендації з вибору критеріїв для визначення науково-технічних пріоритетів;
· розроблено модель регулювання НТІР, яка дозволяє здійснювати прогнозно-аналітичні розрахунки у науково-технологічній сфері;
· розроблено методику проведення комплексних експертних досліджень НТІР - нового методу отримання знань про науково-технологічні та соціально-економічні трансформації;
· запропоновано алгоритм моніторингу НТІР через опитування суспільної думки (соціальне замовлення).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок