Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку

Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку / сторінка 4

Назва:
Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,88 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, у якій ідеї та розробки щодо розв’язання проблеми економіко-інформаційного забезпечення регулювання науково-технічним прогресом належать особисто автору. Автором обґрунтовані теоретичні засади та практичні рекомендації щодо подальшого удосконалення організаційно-економічних механізмів регулювання НТІР, визначені напрями залучення позабюджетних коштів до фінансування науково-технологічної та інноваційної діяльності, побудована економіко-математична модель регулювання НТІР, опрацьовані методики проведення комплексних експертних досліджень НТІР.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на міжнародних конференціях (VІІ Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні ресурси НТІ: проблеми створення і використання”, Київ, 2000 рік; І, ІІ та ІІІ Міжнародні науково-практичні конференції „Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління”, Київ, 2000-2002 роки; IX Міжнародна наукова конференція „Створення інформаційного суспільства: ресурси і технології”, Київ, 2002 рік; VIIІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности”, Алушта, 2004 рік.), круглих столах („Перехід до інноваційної моделі економіки України”, Київ, 2004 рік, „Безпека економічних трансформацій”, Київ, 2002 рік),
Результати дослідження також використані при створенні серії (16 видань) інформаційно-методичних матеріалів для забезпечення вищих навчальних закладів за фахом „0501.Економіка і підприємництво”.
Публікації. Основні результати дослідження з теми дисертації опубліковано у 21 науковій праці загальним обсягом 14,9 д. ар., з них особисто автору належить 7,7 д. ар. За темою дисертації у фахових виданнях, включених до відповідного переліку ВАК України, опубліковано 5 статей загальним обсягом 2,0 д. ар. (особисто автору належить 1,8 д. ар.). Результати дисертаційного дослідження опубліковані в брошурах, статтях, аналітичних звітах, тезах доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих столах.


Структура та обсяг дисертації. Структура роботи сформована відповідно до основних цілей дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 202 сторінки машинописного тексту. Матеріал дисертації ілюстрований 12 таблицями, 14 рисунками і 2 додатками на 25 сторінках. Список використаних джерел містить 157 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено проблемні питання, що потребують подальшого дослідження і розробки, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт і методи дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, форми апробації та оприлюднення одержаних результатів, наведено кількість публікацій за темою дисертації
В першому розділі – “Теоретичні засади регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку” показана сутність та особливості НТІП, як основного фактору економічного розвитку країни, забезпечення структурних змін і реалізації національних соціально-економічних пріоритетів.
В розвинених країнах світу найважливішими критеріями оцінки пріоритетності науково-технічної діяльності прийняті: погодженість пріоритетних напрямків зі стратегічними цілями держави; внесок у рішення важливих соціальних проблем; прагнення брати участь в експансії нових напрямків; наявність визнаних науково-дослідних шкіл. При визначенні національних науково-технічних пріоритетів є створення принципово нових сфер виробничої діяльності, що гарантують прогресивні структурні та якісні зрушення в економіці на перспективу.
Селективна науково-технічна політика не означає обов'язкового звуження фронту наукових досліджень і руйнування потенціалу, що залишився за межами пріоритетів. Мова може йти про створення на рівні держави передумов для технологічного відновлення виробництва і формування стратегії національного інноваційного розвитку (табл.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Механізми державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок