Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ (1917 – 1937 рр.)

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ (1917 – 1937 рр.) / сторінка 4

Назва:
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ (1917 – 1937 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,51 KB
Завантажень:
14
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Проаналізований та узагальнений позитивний досвід може бути підґрунтям для подальших історико-педагогічних досліджень; сприятиме збереженню й передачі історико-педагогічного досвіду, він може бути використаним під час викладання лекційних курсів з педагогіки, історії педагогіки; у процесі підготовки курсових та дипломних робіт у педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Вірогідність та аргументованість результатів дослідження забезпечується комплексним розглядом проблеми з педагогічних, психологічних, філософських, історико-культурологічних позицій, широким використанням архівних документів, періодичних видань, системи наукових методів дослідження, які відповідають об’єкту, предмету, меті та завданням дисертації, впровадженням результатів дослідження в практику сучасної школи.
Зв’язок роботи з науковими планами й темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за колективною темою “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах” (РК № 1-20 0199 004104). Тему дисертації затверджено на Вченій раді Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (протокол №2 від 25.12.1998 р.), узгоджено з Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки й психології Академії педагогічних наук України (протокол № 8 від 8. 10. 2001 р.)
Апробація та застосування результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження доповідалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Витоки творчості Максима Березовського” (Глухів, 1995 р.), регіональній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених Харківщини” (Харків, 2001 р.), Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції „Збереження історико-культурних надбань Глухівщини” (Глухів, 2002 р.), Всеукраїнському методологічному семінарі „Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи” (Глухів, 2004 р.), на засіданнях кафедри педагогіки та щорічних звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди та Глухівського державного педагогічного університету.
Упровадження результатів дослідження здійснено впродовж 2000 – 2004 років у навчально-виховному процесі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди та в Глухівському державному педагогічному університеті.
Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (422), таблиці і додатків (2). Основний зміст викладено на 168 сторінках, загальний обсяг дисертації – 208 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, висвітлено методологічну й теоретичну основу праці, подано джерелознавчу базу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, наведено дані про апробацію та впровадження результатів дослідження.
У першому розділі – “Теоретичні проблеми розвитку естетичного виховання школярів в Україні у 1917-1937 рр.” –проаналізовано соціокультурні передумови становлення естетичного виховання школярів в Україні; визначено й обгрунтовано основні етапи його розвитку, розкрито історико-педагогічні засади розвитку основних структурних елементів; визначено сутність та основні напрями концептуальних підходів в естетичному вихованні, конкретизовано внесок учених у розробку відповідних теоретичних питань.
Аналіз теоретичних засад естетичного виховання в Україні в 1917 – 1937 рр. свідчить про те, що естетичне виховання молоді в даний період здійснювалось у відповідності як до характеру суспільного розвитку, так і до особливостей становлення національної культури й мистецтва, забезпечувалось різними типами естетичного ставлення людини до світу відповідно до її уявлення про красу, гармонію, естетичні цінності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ (1917 – 1937 рр.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок