Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОХIДНI 10,11-ЕПОКСИУНДЕКАНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ

ПОХIДНI 10,11-ЕПОКСИУНДЕКАНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ

Назва:
ПОХIДНI 10,11-ЕПОКСИУНДЕКАНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,54 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХIМIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Петухова Олена Iгорiвна
УДК 547.311+547.295.71
ПОХIДНI 10,11-ЕПОКСИУНДЕКАНОВОЇ КИСЛОТИ.
СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ
02.00.03 - органiчна хiмiя
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хiмiчних наук
Днiпропетровськ - 2000
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi органічної хiмiї хiмiчного факультету Днiпропетровського нацiонального унiверситету, Мiнiстерство освiти i науки України.
Науковий керiвник : кандидат хiмiчних наук, доцент Глушко Лариса Петрiвна Дніпропетровський нацiональний університет, кафедра органічної хімії, доцент
Офiцiйнi опоненти : доктор хiмiчних наук, старший науковий спiвробiтник,
Бурмiстров Костянтин Сергiйович,
Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет, професор кафедри фiзичної хiмiї
кандидат хiмiчних наук, старший науковий спiвробiтник Феденко Володимир Савелiйович, науково-дослiдний iнститут бiологiї Днiпропетровського нацiонального унiверситету, старший науковий спiвробiтник
Провiдна установа: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, кафедра органічної хімії,
Міністерство освіти і науки України
Захист вiдбудеться “8” лютого 2001р. о 1500 годинi на засiданнi спецiалiзованої
вченої ради Д 08.078.03 при Українському державному хiмiко-технологiчному унiверситетi за адресою: 49005, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 8.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Українського державного хiмiко-технологiчного унiверситету, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 8.
Автореферат розiсланий “6” січня 2001р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Хохлова Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Iнтенсивний розвиток хiмiї оксiранiв обумовлений тим, що деякi з них є багатотоннажними продуктами хiмiчної промисловостi, використовуються для одержання практично важливого типу полiмерiв - епоксидних смол, iншi - вiдiграють важливу роль в життєдiяльностi рослинного та тваринного свiту.
Найбiльш цiкавими серед оксiранів є епоксипохiднi вищих жирних кислот, що зумовлено комплексом цiнних властивостей останнiх. Вони є аналогами ювенiльних гормонiв комах, гербiцидами, iнсектицидами. На основi вищих жирних епоксикислот запропонованi препарати для лiкування грибкових та паразитичних захворювань людей i тварин, засоби для лiкування захворювань, що викликанi ретровiрусами. Вищi жирнi епоксикислоти є аналогами бiологiчно активних метаболiтiв полiненасичених кислот, якi утворюються внаслiдок ферментативного окиснення.
З iншого боку, епоксипохiднi вищих жирних кислот представляють iнтерес i в теоретичному планi як сполуки, що мiстять декiлька реакцiйних центрiв, що дозволяє отримати iнформацiю про поведiнку цих функцiональних груп у рiзних хiмiчних реакцiях.
Важливим об’єктом для одержання оксiранів є ундециленова кислота, похідні якої знайшли практичне застосування в медицині та промисловості. Тому пошук простих і надійних шляхів одержання оксiранів на основі похідних ундециленової кислоти, а також вивчення їх хімічних властивостей є, безперечно, актуальним завданням. Вирішення його дозволяє одержати нові сполуки з практично корисними властивостями та відкриває нові можливості для використання ундециленової кислоти.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження є частиною робiт, виконаних у межах держбюджетної теми “Епоксиднi сполуки. Теоретичнi дослiдження i розробка методiв синтезу практично корисних сполук на їх основi”, затвердженої Головним управлiнням науки Мiнiстерства освiти України 26. 06. 1995 (№ держреєстрацiї 0195 V 019434).
Метою дослiдження є розробка методiв синтезу оксiранів на основi похiдних (амідів, естерів, нітрилу) ундециленової кислоти, вивчення їх реакцiйної здатностi, встановлення регiохiмiчних закономiрностей розкриття оксiранового циклу в реакцiях нуклеофiльного замiщення, виявлення закономiрностей спектральної поведiнки синтезованих сполук, оцінка фармакологiчної та антикорозiйної активностей продуктiв трансформацiї оксiранів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ПОХIДНI 10,11-ЕПОКСИУНДЕКАНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок