Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАХІДНО - УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАХІДНО - УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Назва:
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАХІДНО - УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,60 KB
Завантажень:
64
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПИЛИПІВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
УДК 930.2: 94 (477)
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ТА
ЗАХІДНО - УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
КАЛАКУРА Ярослав Степанович,
професор кафедри архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
ПИРІГ Руслан Якович, головний
науковий співробітник відділу історії
Української революції Інституту
історіїУкраїни НАН України
кандидат історичних наук, доцент
САВЧЕНКО Григорій Петрович,
доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа: Інститут української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться 23 червня 2003 р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці
імені М. Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий „ 19 ” травня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (8 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (19 сторінок, 240 найменувань). Загальний обсяг дисертації 198 сторінок.
Вступ. Актуальність теми. З часу здобуття Україною незалежності розпочався новий етап у розвитку історичної науки, який відзначається передусім посиленням уваги до проблем методології, історіографії та джерелознавства, котрі є важливими чинниками в процесі підвищення теоретичного рівня, ефективності, практичної значимості історичних досліджень.
Створення справді наукової концепції історії взаємовідносин УНР і ЗУНР, яка є невід’ємною складовою як історії Української революції 1917–1920 рр., так і історії України загалом, неможливе без всебічного вивчення джерел. Саме від історичних джерел, їх повноти і достовірності, репрезентативності, інформативності і значимості, об’єктивності опрацювання, наукової критики і методів використання переважно залежить якість і ефективність історичних досліджень у цілому.
Актуальність дослідження визначається і тим, що джерелознавчі аспекти історії соборності України - одна з найважливіших і водночас найменш досліджених проблем в історіографії Української революції 1917-1920 рр. Джерелознавчі аспекти історії соборності України і, зокрема історії взаємовідносин УНР і ЗУНР, спеціально не досліджувалися. У сучасному українському джерелознавстві узагальнюючих чи спеціальних праць такого характеру поки що не створено, а окремі сюжети конкретно-історичних досліджень засвідчують зростання інтересу до пошуку, виявлення і вивчення джерел з історії Української революції, державності та соборності України. Крім того вивчення джерел з історії УНР і ЗУНР дозволяє неупереджено з’ясувати складні й суперечливі процеси соціально-економічного, суспільно-політичного, національно-культурного та зовнішньополітичного характеру, які мали визначальний вплив на розвиток взаємовідносин УНР і ЗУНР.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідної теми кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Спеціальні галузі та дисципліни історичної науки”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАХІДНО - УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок