Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя

Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя

Назва:
Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,46 KB
Завантажень:
35
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ
Кузьменко Валентина Юхимівна
УДК 37.037
Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя
13.00.07 – теорія і методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем виховання АПН України, м. Київ
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:
Провідна установа: |
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Зубалій Микола Дмитрович, Інститут проблем виховання АПН України, завідувач лабораторії фізичного виховання.
доктор педагогічних наук, професор
Шиян Богдан Михайлович, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.
кандидат педагогічних наук, Лапаєнко Світлана Володимирівна, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, старший науковий співробітник відділу проблем виховання в закладах професійної освіти.
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова , Міністерство освіти і науки України, кафедра теорії і методики фізичного виховання та спорту,
м. Київ.
Захист відбудеться "25" листопада 2003 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9.
Автореферат розісланий "24" жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П.Пустовіт Г.П.
 
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя, гармонізації їх взаємин з довкіллям.
За роки незалежності в Україні створено певний досвід законодавчого і нор-мативного забезпечення виховання у молоді здорового способу життя. Статтею 3 Конституції України здоров’я людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, визнані найвищою соціальною цінністю. Право кожного на охорону здоров’я, деклароване статтею 49 Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про охорону здоров’я.
У Цільовій комплексній програмі „Фізичне виховання – здоров’я нації” поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у фізичному самовдосконаленні.
Проблеми здоров?я і здорового способу життя учнівської молоді та умови їх оптимізації стали предметом дослідження філософів, медиків, психологів, педагогів. Теоретико-методологічні засади цих питань сформульовано у працях А.Г.Здравомислова, І.Н.Смирнова, Л.П.Сущенко та ін.; проблему суб’єкт-суб’єктного, особистісно зорієнтованого підходу до виховання висвітлено в роботах К.О.Абульханової-Славської, І.Д.Беха, Л.І.Божович, Ю.В.Кікнадзе, О.Л.Кононко, М.В.Левківського, А.Маслоу, В.Г.Постового, С.Л.Рубінштейна, М.Г.Чобітька, К.І.Чорної та ін.; питання формування здорового способу життя з позицій медицини розкрито в роботах М.М.Амосова, Н.В.Артамонова, А.П.Леонтьєва, Ю.П.Лісіцина, Р.Є.Мотилянської, В.С.Язловецького та ін.; психолого-педагогічні аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях Т.Є.Бойченко, Г.П.Голобородько, М.Є.Кобринського, Т.Ю.Круцевич, С.В.Лапаєнко, В.М.Оржеховської, Ю.Т.Похолінчука, В.В.Радула, С.О.Свириденко, М.С.Солопчука; формування здорового способу життя засобами фізичного виховання досліджували В.Г.Ареф?єв, О.Ф.Артюшенко, О.М.Вацеба, Г.І.Власюк, Л.В.Волков, М.С.Герцик, Л.Д.Гурман, В.С.Дробинський, О.Д.Дубогай, С.А.Закопайло, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок