Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Назва:
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,45 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Національний університет "Львівська політехніка"
Горячко Всеволод Іванович
УДК 621.3.011.72
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
05.09.05 – теоретична електротехніка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів-2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор
Перхач Володимир Степанович
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент
Матвійчук Ярослав Миколайович,
професор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету “Львівська політехніка”;
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Романишин Ігор Михайлович,
старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України (м. Львів)
 
Провідна установа – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, кафедра теоретичної електротехніки
Захист відбудеться “ 22 ” червня 2002 р. о 11 годині 00 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.02 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12, ауд. 114 головного корпусу).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “ 20 ” травня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 35.052.02 Коруд В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наявні математичні моделі електромагнетних апаратів (ЕМА) й електромеханічних перетворювачів (ЕМП) не завжди відповідають вимогам математичного забезпечення сучасних проблемно-орієнтованих автоматизованих систем наукових досліджень і проектування.
Враховуючи складні електромагнетні зв’язки таких електротехнічних пристроїв, як синхронний турбогенератор (СТГ), автотрансформатор (АТ) і трансформатор, їх економні математичні моделі на підставі теорії кіл передбачають велику кількість припущень, що не дозволяє отримати під час симулювання процесів високоточні висліди. Сучасний стан обчислювальної техніки та чисельних методів і труднощі, пов’язані з визначенням граничних умов, не можуть забезпечити високу адекватність високовимірних математичних моделей, розроблених на підставі теорії електромагнетного поля. Крім цього, більшість таких моделей дозволяють моделювати поле електромагнетних апаратів і електромеханічних перетворювачів лише в двовимірному просторі для заданих струмів і фіксованих положень рухомих частин. Тому актуальною задачею є розроблення високоефективних (за адекватністю та економністю) математичних і цифрових моделей елементів електропередачі як складних нелінійних динамічних електромагнетних систем. Саме вирішенню цієї проблеми присвячена дана дисертація, в якій описано математичні та цифрові моделі АТ, трифазного трансформатора та СТГ на підставі єдиного магнетного потоку (без розділення його на основний і потік розсіяння) з деталізацією магнетної системи та її апроксимацією планарним колом.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до координаційного плану НАН України науково-дослідних робіт з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики” за науковим напрямом “Математичне моделювання й оптимізація динамічних електро-магнетних кіл і електричних систем” кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету “Львівська політехніка”.
Мета й задачі дослідження. Метою дисертації є розроблення високоефективних (за точністю, чисельною стійкістю й економністю) математичних моделей аналізу перехідних процесів і усталених режимів елементів системи електропередачі.
Для досягнення поставленої мети розв’язано наступні задачі:
·
магнетні системи АТ, трансформатора та СТГ подано у вигляді двовимірних планарних схем нелінійних магнетних кіл зі зосередженими елементами;
·
визначено параметри лінійних елементів й оптимально апроксимовано характеристики нелінійних елементів магнетних кіл цих систем;
·
розроблено математичні моделі АТ, трансформатора та СТГ з використанням єдиного магнетного потоку (без розділення його на основний і потік розсіяння);
·
на підставі математичних моделей розроблено алгоритми формування відповідних цифрових моделей вказаних об’єктів і їх реалізовано;
·
розроблено математичні та цифрові моделі пришвидшеного пошуку усталених режимів об’єктів з аналітичним і чисельним визначенням фун-даментальної матриці;
·
проведено тестові математичні експерименти на сформованих цифрових моделях аналізу перехідних процесів і усталених режимів з метою підтвердження їх ефективності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок