Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,43 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ВЄЧОРКОВСКі РИШАРД Зенон
УДК 65.01.009.12
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління
підприємствами
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Воронкова Алла Еженівна,
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
Міністерства освіти і науки України,
завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Офіційні опоненти:
академік НАН України, доктор економічних наук, професор Амоша Олександр Іванович, Інститут економіки промисловості НАН України, директор (м. Донецьк);
кандидат економічних наук, професор Ревенко Надія Григорівна, Дніпродзержинський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою економіки, менеджменту та маркетингу(м. Дніпродзержинськ).
Провідна установа Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра менеджменту (м. Донецьк).
 
Захист відбудеться 1 квітня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, Луганськ-34,
кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розіслано 1 березня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Домінуючим процесом третього тисячоліття є глобалізація. Глобалізаційні процеси посилюють загострення конкурентної боротьби, каталізаторами якої виступають високий рівень імпортозалежності економік, поява нових конкурентів на ринках. Незважаючи на те, що в Україні з 2000 по 2003 рр. мало місце надзвичайно високе економічне зростання (більш ніж 7% у середньому за рік), її конкурентоспроможність залишається низькою. Швидкість процесу становленя ринкових відносин в Україні виявила неготовність значної кількості підприємств до конкурентної боротьби через неспроможність реагувати на вимоги такого процесу.
Раніше головним багатством країн, підприємств, що створюють конкурентні переваги, вважалися плодючі землі, корисні копалини, праця та капітал. Сучасні підприємства діють в умовах конкуренції, яка носить хаотичний, складний і глобальний характер, що вимагає скорочення часу реакції на зміни в умовах обмежених ресурсів. У сучасній економіці традиційні ресурси діють тільки за умови ефективного використання нематеріальних ресурсів, головною рушійною силою яких є знання підприємств. Збільшуваний інтерес до прогресу та визнання людського чинника як ключової складової конкурентоспроможності робить інвестиції у створення, розвиток, підтримку й обробку знань домінантними при формуванні конкурентних переваг. Сьогодні саме знання зумовлюють конкурентоспроможність підприємств, виступають ключовим ресурсом становлення нової економіки.
Теоретичні та прикладні аспекти управління знаннями підприємства поки що мало досліджені у вітчизняній економічній науці. Це зумовило виникнення науково-практичного завдання – управління знаннями при формуванні конкурентних переваг підприємства. Необхідність теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо управління знаннями підприємства при формуванні його конкурентних переваг на основі побудови картини динамічного ресурсу зумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її актуальність і практичну значущість.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок