Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКІ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

УКРАЇНСЬКІ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Назва:
УКРАЇНСЬКІ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,93 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МОГИЛЬНИЙ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ
УДК 329.12: 94(477)„19”
УКРАЇНСЬКІ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі давньої та нової історії
України історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Колесник Віктор Федорович,
завідувач кафедри давньої та нової
історії України.
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Буравченков Анатолій Олександрович,
професор кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
Гошуляк Іван Леонідович,
провідний спеціаліст
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
НАН України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться “23” червня 2003 р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.20 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. ).
З дисертацією можна ознайомитись у
Науковій бібліотеці імені М.Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано “15” травня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І.Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації. Мета і завдання наукового дослідження зумовили його структуру. Дисертація обсягом 254 сторінки складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (37 сторінок, 492 найменування) і 6-ти додатків на 37 сторінках.
Вступ. Актуальність теми дослідження. Розбудова української державності, формування політичної системи незалежної України зумовлюють необхідність досконалого вивчення історії України. В умовах державної незалежності України та переходу історичної науки з ідеологічного обслуговування політики до суто наукового пізнання перед вітчизняними дослідниками існує потреба в переосмисленні історичного минулого і створенні нових праць, в яких на основі глибокого неупередженого аналізу, з використанням нових документальних матеріалів, обґрунтовувалися б виважені оцінки подій та явищ історії ліберально-демократичних партій.
Українська демократична партія (УДП), українська радикальна партія (УРП) і українська демократично-радикальна партія (УДРП) становлять органічну частину суспільно-політичного й культурницько-просвітницького життя Наддніпрянської України на початку ХХ ст. Без всебічного і об’єктивного дослідження історії українських ліберально-демократичних партій не можна відтворити цілісну картину суспільних процесів того переломного етапу вітчизняної історії. Адже здобутки і невдачі націонал-лібералів, специфічні форми й загальна спрямованість їх практичної діяльності відобразили як наявні на той час політичні, соціальні, національні та інші суперечності, так і загальний стан політичної культури населення, рівень його національної свідомості.
Актуальність даної теми зумовлюється також відсутністю ґрунтовних комплексних праць з історії УДП, УРП та УДРП. Окрім того, вітчизняна і зарубіжна історіографія даної теми не уникнула впливу ідеологічної боротьби між прибічниками лібералізму та їхніми політичними супротивниками.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми „Історія формування і розвитку української держави” (№01БФ 046-01), яка включена до тематичного плану київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об’єктом дослідження є українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ ст. Ліберально-демократичними партіями кваліфікуються ті, які об’єднували у своїх лавах прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва та політичних і економічних свобод.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКІ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок