Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Історія лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності” в українській мові XV – XVIIІ століть (на матеріалах українських пам’яток)

Історія лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності” в українській мові XV – XVIIІ століть (на матеріалах українських пам’яток)

Назва:
Історія лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності” в українській мові XV – XVIIІ століть (на матеріалах українських пам’яток)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,99 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
КРЕХНО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
УДК 811.161.2’373 „14/17”
Історія лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності” в українській мові XV – XVIIІ століть
(на матеріалах українських пам’яток)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор Свашенко Алла Олександрівна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Полюга
Лев Михайлович, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, провідний науковий співробітник
кандидат філологічних наук, доцент Фунікова Тетяна Вікторівна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри українознавства
Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк
Захист відбудеться 12 жовтня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.20 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 2-37.
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61077,
м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий 06.09. 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. Г. Савченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Науковий опис словникового складу на різних етапах його розвитку, виявлення закономірностей семантичних змін, дослідження лексико-семантичних зв’язків і відношень усередині окремих груп слів – одне із завдань історичної лексикології.
На сьогодні аналіз окремих мікро- та макросистем лексики залишається актуальним для вітчизняного мовознавства. Складні процеси формування семантичних груп та полів висвітлені ще далеко не повно, а численні фрагменти лексики не вивчені взагалі. Так, детально не описаною в українському мовознавстві є історія формування й розвитку лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності”. Окремі номени на означення плат, податків, повинностей уже становили об’єкт дослідження лінгвістичних студій (В. Горобець, І. Керницький). У ряді робіт з історичної лексикології української мови, а також у дослідженнях, присвячених вивченню певних мовних явищ чи аналізові мови пам’яток, різноаспектно розглядалися деякі слова з названої лексичної сфери (Л. Батюк, Д. Гринчишин, Л. Полюга). Однак залучені лінгвістами до аналізу мовні одиниці не репрезентують усього лексичного багатства означеної семантичної групи. Широкий пласт номенклатури податків і повинностей залишається взагалі не вивченим. Поготів в українському мовознавстві немає ґрунтовного дослідження з історичної лексикології, де номенклатура плат та повинностей була б розглянута як цілісна, ієрархічно організована мовна система. Цим і зумовлена актуальність реферованої праці.
Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація виконана на кафедрі української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна й пов’язана з науковою темою кафедри – “Аналіз системи рівнів української мови XVII – XXI століть”.
Основна мета роботи полягає у виявленні закономірностей формування, структурної організації та розвитку лексико-семантичної групи „плати – податки – повинності” в українській мові XV – XVIIІ століть.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
а) визначити основний масив лексичних одиниць, що слугували засобами номінації у сфері плат, податків, повинностей у мові XV – XVIIІ століть;
б) проаналізувати розвиток семантики окремих номенів, що входять до групи “плати – податки – повинності”;
в) з’ясувати основні джерела формування відповідного словника в українській мові XV – XVIІI століть;
г) визначити характерні типи словотворення для макросистеми;
ґ) виявити закономірності внутрішньої організації, дослідити системні відношення між аналізованими номенами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Історія лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності” в українській мові XV – XVIIІ століть (на матеріалах українських пам’яток)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок