Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ

Назва:
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,71 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ
На правах рукопису
МАРКОВИЧ Богдан Михайлович
УДК 530.415
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ
01.04.02 – теоретична фізика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному університеті “Львівська політехніка”
Науковий керівник— | кандидат фізико-математичних наук, професор Костробій Петро Петрович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри прикладної математики, проректор.
Офіційні опоненти:— | доктор фізико-математичних наук, професор Мельничук Степан Васильович, Чернівець-кий Національний університет імені Ю.Федько-ви-ча, проректор;
кандидат фізико-математичних наук Сов’як Євген Миколайович, старший науковий спів-ро-біт-ник, відділ теорії нерівноважних про-це-сів в рідинах і плазмі, Інститут фізики кон-ден-со-ва-них систем НАН України—
Провідна організація: — | Інститут теоретичної фізики НАН України імені М. М. Боголюбова, відділ теорії та моде-лю-ва-ння плазмових процесів, м. Київ.
Захист відбудеться “4” лютого 2004 р. о “1530”на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .156.01 при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України за адресою:
79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, .
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту фізики конденсованих систем НАН України за адресою:
79026, м. Львів, вул. Ко-зель-ницька, .
Автореферат розіслано “26” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д .156.01,
кандидат фіз.-мат. наук Т. Є. Крохмальський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми досліджень. Сучасна фізика поверхні переживає швидкий розвиток як у теоретичному, так і експериментальному напрямках дослідження. Ба-га-то практично важливих явищ пов'язано з процесами, які відбуваються на поверхні поділу газ — метал, газ — рідина, рі-ди-на — тверде тіло. Так, процеси адсорбції, де-сорбції, дифузії атомів, іонів, полярних та магніт-них мо-ле-кул чи кластерів на поверхні металів, діелектриків, напівпровідників відіграють одну з цент-раль-них ро-лей для розвитку наноструктурних, тонкоплівкових технологій у мікро- та оп-то-електроніці. Такі процеси є важливими в отриманні тонкоплівкових структур, острів-цевих ланцюж-кових струк-тур, квантових точок, надграток, самоорганізуючих адсорбатів (Кукуш-кин С. А., Осипов А. В. // Усп. физ. наук, 1998, 168, с.1083-1116).
Дифузійні процеси, механізми адсорбції, десорбції є визначальними також в каталітичних ре-ак-ціях на активних поверхнях (Behm// Acta Phys. Polon. A, 1998, 93, p.259-272), структура, електронна будова яких у цих процесах відіграють центральну роль. Такі процеси та явища є об'єк-тами інтенсивних експе-ри-мен-тальних досліджень (скануюча тунельна мікроскопія, скануюча ту-нельна спектро-скопія, польова іонна мікроскопія та їх модифікації), які дають усе більш деталь-ну інформацію про електронну будову, дифузійні процеси, структурні перетворення на поверхні ме-та-лів, діелектриків, напівпровідників, високотемпературних над-про-від-ників (Moriarty// Rep. Prog. Phys., 2001, 64, p.297-381). Неважко собі уявити як важливо було б детально розібратися у ме-ха-ніз-мах та характерах проходження цих процесів, а це неможливо зробити без вивчення електрон-ної структури біля поверхні поділу. У представленій роботі дос-лід-жу-ють-ся властивості поверхні поділу метал (модель “желе”) – вакуум, і вже тут виникають фун-да-мен-тальні труднощі, пов’язані з сильною неоднорідністю електронної гутини у приповерхневій області.
На сьогоднішній день основними методами дослідження таких просторово не-однорідних сис-тем є метод функціоналу густини та квантові методи Монте-Карло. За останні три з половиною де-ся-тиліття майже усі розрахунки електронної струк-ту-ри з перших принципів були виконані за до-по-могою методу функціоналу густини (JonesGunnarsson// Rev.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок