Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,29 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
МАРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
УДК [338.439:658.15+338.24] (477)
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент,
СУХАЙ ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри економіки підприємства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
ЄРМОШЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ,
Вищий навчальний заклад „Національна академія управління”,
проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства;
кандидат економічних наук, доцент,
КАРПІНСЬКИЙ БОРИС АНДРІЙОВИЧ,
Львівська державна фінансова академія,
завідувач кафедри економіки і підприємництва.
Захист відбудеться “27” березня 2008 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка ( м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “ 26 ” лютого 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради ___________________________ А. В. Стасишин
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Із відновленням незалежності перед Україною постало завдання досягнення економічної, передусім фінансової безпеки. Ця проблема і досі не вирішена, про що свідчить: постійна збитковість понад третини вітчизняних суб’єктів господарювання; нестача власних обігових коштів, низька рентабельність операційної діяльності, активів, власного капіталу більшості з них; недостатня інвестиційна та інноваційна активність, зниження науково-технічного потенціалу країни. Розвиток ринкових відносин в Україні, її інтеграція у світовий економічний простір та зумовлене цим посилення конкуренції на товарних ринках ще більше актуалізують проблему її фінансової безпеки.
У теоретичному та методологічному аспектах економічну безпеку держави досліджували відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Геєць, І. Бінько, В. Олейников, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Шлемко; регіону – Н. Вавдіюк, А. Сундук; підприємництва та підприємства – О. Ареф’єва, Т. Гладченко, Т. Кузенко, Г. Дем’яненко, С. Ілляшенко, Д. Ковальов, Г. Козаченко, О. Ляшенко, А. Одінцов, Н. Підлужна, С. Покропивний, В. Пономарьов, Н. Реверчук та інші.
Менш вивченою у вітчизняній економічній науці є проблема фінансової безпеки. На рівні національної економіки та її ділових одиниць цій проблемі присвячені праці О. Барановського, І. Бланка, А. Єрмошенко, М. Єрмошенка, К. Горячевої, М. Крупки, Р. Папєхіна. Підґрунтям для розвитку концепції управління фінансовою безпекою стали дослідження збалансованості та ефективності функціонування фінансових систем, забезпечення фінансової стійкості, проблем антикризового управління суб’єктів господарювання, які проводили М. Білик, Є. Брігхем, В. Захарченко, Б. Карпінський, Л. Лігоненко, В. Мец, О. Павловська, О. Терещенко, С. Терещенко та інші.
Унаслідок цих наукових пошуків виявлено та класифіковано загрози, сформульовано головні теоретико-методологічні підходи до управління фінансовою безпекою на рівні держави та суб’єктів господарювання, визначено його методи та механізми.
Однак ще не знайшли належного наукового відображення особливості забезпечення фінансової безпеки у різних сферах національного господарства. Зокрема, в контексті продовольчої безпеки України надзвичайно важливими є завдання управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва, тому їх треба вирішувати на державному та господарському рівнях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок