Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Система циклів відтворення як основа управління НАУковО-ТЕХНіЧнИМ ПРОГРЕСОМ

Система циклів відтворення як основа управління НАУковО-ТЕХНіЧнИМ ПРОГРЕСОМ

Назва:
Система циклів відтворення як основа управління НАУковО-ТЕХНіЧнИМ ПРОГРЕСОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,23 KB
Завантажень:
193
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СУмський ДЕржавний університет
Скляр Ірина Дмитрівна
УДК: 330.141.1:346.3.9
Система циклів відтворення як основа управління
НАУковО-ТЕХНіЧнИМ ПРОГРЕСОМ
Спеціальність 08.02.02 – економіка та управління
науково-технічним прогресом
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор
Боронос Володимир Миколайович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ілляшенко Сергій Миколайович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, доцент
Карпов Володимир Іванович,
Київський національний торговельно-економічний університет,
завідувач кафедри статистики та економетрії
Провідна установа – Центр досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, відділ системних досліджень, м. Київ
Захист відбудеться “27” січня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий “24” грудня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сабадаш В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку України потребує формування ефективного механізму управління науково-технічним прогресом. Втрата внутрішнього відтворювального потенціалу, яка обумовлена спадом промислового виробництва та інвестиційної активності, збільшенням питомої ваги застарілих технологій і обладнання, зниженням рівня модернізації і оновлення основних фондів, практично унеможливлює реалізацію стратегічних завдань створення інноваційної моделі розвитку економіки України.
Ефективне управління науково-технічним прогресом вимагає комплексного дослідження циклічних закономірностей процесу відтворення основного капіталу, які у поєднанні з нерівномірним характером процесу розвитку науки і техніки значною мірою впливають на загальноекономічну довгострокову циклічну динаміку.
Фундаментальні теоретичні та методологічні аспекти обґрунтування ролі НТП та оновлення основного капіталу в механізмі циклічності досліджувалися в працях багатьох видатних вітчизняних та закордонних вчених, зокрема, В. Александрової, А. Анчишкіна, Ю. Бажала, Д. Баранова, О. Балацького, О. Гапоненка, М. Геєця, С. Глазьєва, Е. Домара, С. Дубовського, В. Захарова, Ю. Зикова, Я. Кваші, М. Кондратьєва, С. Кузнеця, Ю. Любімцева, Д. Львова, П.Массе, Л. Мельника, Г. Менша, С. Меньшикова, Дж. Форрестера, Е. Хансена, Й.Шумпетера, Ю. Яковця, Е. Янча та ін.
Разом з тим слід відзначити, що формування механізму управління НТП на основі комплексного аналізу циклів відтворення ускладнюється недостатньою розробленістю теоретико-методологічної бази системного дослідження всієї сукупності часових параметрів процесу оновлення основного капіталу, відсутністю понятійно-термінологічної єдності та узгодженості у визначенні окремих циклів. Потребують вдосконалення також науково-методичні підходи до визначення впливу науково-технічного прогресу на динаміку відтворювальних процесів.
Необхідність поглиблення та вдосконалення теоретичних та методичних основ управління науково-технічним прогресом з урахуванням циклічної динаміки процесів оновлення основного капіталу обумовила вибір теми, основних напрямків, мети дослідження, визначила структуру та зміст дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт Сумського державного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Система циклів відтворення як основа управління НАУковО-ТЕХНіЧнИМ ПРОГРЕСОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок