Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ТА ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ (на прикладі Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла)

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ТА ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ (на прикладі Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла)

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ТА ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ (на прикладі Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,45 KB
Завантажень:
255
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Міністерство освіти i науки України
Львівський нацiональний університет імені Iвана Франка
УДК 553.21/.24:553.411(477.45+571.54)
Павлюк Тетяна Олександрівна
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ТА ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ
(на прикладі Барун-Холбинського родовища
та рудопроявів Липнязького рудного вузла)
Спеціальність 04.00.11 геологiя
металевих i неметалевих корисних копалин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
Львів-2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі корисних копалин у Львівському нацiональному університеті імені Iвана Франка
Науковий керівник:
Попівняк Іван Васильович, доктор геологічних наук, доцент за кафедрою корисних копалин, професор кафедри корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка.
Офiцiйнi опоненти:
Коваль Вадим Борисович, доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач відділу Інституту геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України (м. Київ);
Наумко Ігор Михайлович, кандидат геол.-мін. наук, ст. наук. співробітник, завідувач відділу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України і НАК “Нафтогаз України” (м. Львів).
Провiдна органiзацiя: Інститут геологічних наук НАН України (м. Київ).
Захист відбудеться “12” травня 2004 р. о 1530 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.04 у Львівському нацiональному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Грушевського, 4, ауд. 219.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського нацiонального університету іменi Iвана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “ 5 ” квітня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат геол.-мін. наук |
Є.М. Сливко |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Стан мінерально-сировинної бази золота в Україні характеризується різкою диспропорцією між достат-ньо високими потен-ційними перспективами надр та недостатньою їхньою ви-вченістю. Прог-нозування та оцінка золотого зруденіння ускладнені його полі-формаційністю, рудним гібридизмом, просторовим суміщенням та перевідкладенням міне-ральних комплексів, що властиві золоторудним проце-сам багатьох металоге-нічних провінцій. Тому проблема геолого-генетичної ти-пізації та моделювання процесів мінералоутворення на еталонних золото-руд-них об’єктах, як і розроб-ка пошуково-оцінних критеріїв для виявлення перс-пектив відомих родовищ і рудопроявів золота, сьогодні надзвичайно актуальна.
Важливість з’ясування фізико-хімічних чинників формування золото-рудних проявів не викликає сумнівів, проте в більшості випадків їхня оцінка ґрунту-ється лише на дуже узагальнених матеріалах, що мають частіше віднос-ний, а не кількісний характер. На жаль, важливі параметричні характеристики флюїдного режиму (температура, тиск, фазово-компонентний тип розчинів тощо) не завжди беруть до уваги під час геолого-генетичного аналізу рудо-творних систем. Тому сьогодні разом із геолого-структурними, геофізич-ними та мінералого-геохімічними методами все більшого значення набуває термо-баро-геохімічна (ТБГХ) методика дослідження ендогенних родовищ, започат-кована й розроблена М.П. Єрмако-вим, Ю.О. Долговим, В.А. Калюжним, Є.М. Лазь-ком, Ю.В. Ляховим, А.В. Пі-з-нюром та іншими вченими. Ця методика ґрун-тується на ТБГХ вивченні флюїдних включень у мінералах, що дає змогу пізнати закономірності просторово-часової еволюції фізико-хімічних умов ут-во-рення родовищ золота як підґрунтя для генетичного моделювання золото-рудних процесів та виявлення нових показників зональності, чинників, що впливають на концентрацію металу, його поширення по латералі та вглиб.
Набутий нами досвід оцінки перспектив глибоких горизонтів золоторуд-них родовищ на підставі комплексного генетичного і просторового ТБГХ-моделю-вання у Східному Саяні застосовано у пошуковій практи-ці в межах України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям виконаних досліджень збігається з головними завданнями програми “Золото надр України”, є складовою частиною програм фундаментальних досліджень Міністерства освіти та науки України, що виконуються у Львівському націо-нальному університеті імені Івана Франка (тема Гк-18Б та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ТА ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ (на прикладі Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок