Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.: історичний аспект

Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.: історичний аспект

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.: історичний аспект
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,94 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Шарпатий Віктор Григорович
УДК 36(477) “1919/1939”
Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.:
історичний аспект
07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Чернівці – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії та етнополітики Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Даниленко Віктор Михайлович
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу історії України ХХ ст.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Баженов Лев Васильович,
Камянець-Подільський державний університет,
професор кафедри всесвітньої історії;
доктор історичних наук, професор
Дорошко Микола Савович,
Інститут міжнародних відносин
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка,
професор кафедри країнознавства;
доктор історичних наук, професор
Марчук Василь Васильович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, завідувач кафедри політології.
Захист відбудеться 31.01.2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58052, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2)
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23)
Автореферат розісланий 25.12.2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.М.Скорейко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Система соціального забезпечення – один з основних показників життєздатності суспільства. Рівень соціального забезпечення засвідчує економічні можливості суспільного організму, його цивілізаційну зрілість, дієздатність держави здійснювати конструктивну соціальну політику. Вивчення історичного досвіду розв’язання соціальних проблем має передусім науково-теоретичне, а не суто прагматичне значення, позаяк минуле не дає готових рецептів, проте дозволяє уникнути прикрих помилок, небажаних політичних та соціально-економічних експериментів. Реформування економічних відносин в Україні супроводжується появою підприємств різних форм власності, на яких працюють наймані робітники, а система їхнього соціального захисту потребує постійної модернізації, особливо в приватному, кооперативному, акціонерному секторах економіки, де відсутні профспілкові організації та інші громадські організації.
Соціальна проблематика була і залишається актуальною для історичної науки. Десятиліттями історія соціальних відносин досліджувалася переважно в контексті марксистсько-ленінської теорії класової боротьби та формаційного підходу. Реалії повсякденного життя залишалися поза увагою істориків, які свідомо уникали дискусійних проблем і негативних явищ, відтак тема соціального забезпечення стала “білою плямою” в історіографії. Становлення радянської системи соціального забезпечення у 20–30-х рр. в УРСР – наукова проблема, яка стосується повсякденних турбот соціуму та суспільства в історичній ретроспективі їхнього розвитку. Актуальність вивчення цієї науково-історичної проблеми зумовлена сучасними державотворчими процесами, з’ясуванням ролі державних структур та місцевого, у тому числі і громадського, самоврядування, тобто необхідністю оптимізації та дієвості організаційних форм соціального забезпечення відповідних категорій населення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках науково-дослідної теми: “Теорія та технологія виховання і навчання в системі народної освіти”, здійснюваної в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Тема дисертаційної роботи, що відповідає принципам та завданням державної програми “Освіта (Україна ХХІ століття)”, затверджена вченою радою університету (протокол № 6 від 25 грудня 2003 р.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.: історичний аспект

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок