Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВИХ МЕТОДІВ ДО НИЗЬКОРОЗМІРНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРИ СКІНЧЕННІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВИХ МЕТОДІВ ДО НИЗЬКОРОЗМІРНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРИ СКІНЧЕННІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

Назва:
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВИХ МЕТОДІВ ДО НИЗЬКОРОЗМІРНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРИ СКІНЧЕННІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,20 KB
Завантажень:
476
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВЛАСІЙ НАДІЯ ДМИТРІВНА
УДК 530.145
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВИХ МЕТОДІВ
ДО НИЗЬКОРОЗМІРНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ
ПРИ СКІНЧЕННІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
Спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики фізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: | доктор фізико-математичних наук, Ситенко О.Ю.
старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук, професор
Пашицький Ернст Анатолійович,
головний науковий співробітник відділу теоретичної
фізики Інституту фізики НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор
Ребенко Олексій Лукич,
завідувач відділу математичної фізики
Інституту математики НАН України
Захист відбудеться “26” лютого 2008 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.08 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ-22, проспект Глушкова 2, корпус 1, фізичний факультет, ауд. 500.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “_24_” січня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д26.001.08
кандидат фізико-математичних наук Свечнікова О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні десятиліття область застосування методів квантової теорії поля значно розширюється, охоплюючи поряд із фізикою елементарних частинок, космологією і астрофізикою також і різноманітні галузі фізики конденсованого стану речовини. Це пов'язано з успіхами в експериментальному дослідженні високотемпературної надпровідності, квантового ефекту Хола та різного роду мезоскопічних і нанофізичних ефектів. Спільною рисою цих явищ є те, що вони відбуваються у фізичних системах з просторовою розмірністю, меншою за три, і те, що для свого пояснення вони потребують залучення методів квантової теорії поля.
Розвиток теоретико-польових підходів до низьковимірних фізичних систем набуває ще більшої актуальності у зв'язку з експериментальним відкриттям наприкінці 2004 року строго двовимірної графітової наноструктури – графену, що має унікальні механічні та електропровідні властивості і створює можливості заміни кремнієвих мікросхем на більш міцні вуглецеві наносхеми. Унікальність графену полягає і в тому, що квазічастинкові збудження в ньому описуються не рівнянням Шредінгера, а рівнянням Дірака–Вейля зі швидкістю світла, заміненою на відповідну швидкість Фермі. Отже, графен являє собою двовимірну квазірелятивістську ферміонну систему, і, з огляду на вищесказане, дослідження властивостей таких систем за наявності зовнішніх полів, домішок, дефектів і різного роду взаємодій є надзвичайно актуальною задачею.
В квантовій теорії поля має перспективи напрям, в рамках якого непертурбативна динаміка ферміонів трактується як взаємодія квантованих ферміонних полів з топологічно нетривіальними конфігураціями зовнішніх класичних полів. Топологічні явища мають універсальний характер і зумовлені загальними властивостями простору, а з часу відкриття майже півстоліття тому ефекту Бома–Ааронова стало зрозумілим, що нетривіальна топологія може бути пов'язана з фундаментальними принципами квантової теорії. Зокрема, в двовимірних квантових ферміонних системах нетривіальна топологія може бути зумовлена конфігурацією зовнішнього поля у вигляді вихра, і вплив такої конфігурації на властивості системи заслуговує на досконале вивчення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася
· за темою "Теоретично дослідити нелінійні фізичні процеси в середовищах і об'єктах під впливом зовнішньої дії" (державний реєстраційний номер 0106U006361),
· за темою "Електро- і магнітооптика гетероструктурних рідкокристалічних та інших структурно подібних систем" (державний реєстраційний номер 0101U002881),
· за темою "Дослідження структури і динаміки фізичного вакууму та частинкових і колективних збуджень в фізиці високих енергій, квантових макросистемах, космології і астрофізиці" (державний реєстраційний номер 0105U008402).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВИХ МЕТОДІВ ДО НИЗЬКОРОЗМІРНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРИ СКІНЧЕННІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок