Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ АЗОЛІВ З ,_ДИФЛЮОРОМЕТИЛЕНОВИМ ФРАГМЕНТОМ БІЛЯ АТОМА НІТРОГЕНУ

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ АЗОЛІВ З ,_ДИФЛЮОРОМЕТИЛЕНОВИМ ФРАГМЕНТОМ БІЛЯ АТОМА НІТРОГЕНУ

Назва:
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ АЗОЛІВ З ,_ДИФЛЮОРОМЕТИЛЕНОВИМ ФРАГМЕНТОМ БІЛЯ АТОМА НІТРОГЕНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,87 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
СОКОЛЕНКО
Тарас Михайлович
УДК 547.739.2+547.781.4
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ АЗОЛІВ З ,_ДИФЛЮОРОМЕТИЛЕНОВИМ ФРАГМЕНТОМ БІЛЯ АТОМА НІТРОГЕНУ
02.00.03 ? органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ ? 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії флюороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Ягупольський Лев Мусійович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
головний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Ільченко Андрій Якович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук
Герус Ігор Іванович
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, м. Київ,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, кафедра органічної хімії.
Захист дисертації відбудеться „9” березня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5). Факс (044)573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „3” лютого 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук Вовк М.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з фундаментальних завдань флюороорганічної хімії є створення проміжних сполук для синтезу біологічно активних речовин та матеріалів з надзвичайними властивостями для потреб техніки. Введення флюоровмісних замісників може істотно змінювати кислотно-основні властивості та ліпофільність молекули. Завдяки цьому можна збільшувати активність відомих і створювати нові біологічно активні речовини.
Роль п’ятичленних нітрогеновмісних гетероциклічних сполук в природі і при створенні синтетичних лікарських засобів та пестицидів важко переоцінити. Гетероциклічні сполуки з атомами флюору або флюоровмісними замісниками біля атомів карбону вже давно перейшли з розряду екзотичних витворів мистецтва органічного синтезу до звичайної практики органічної хімії. Проте азоли з полі- та перфлюороалкільними групами біля атома нітрогену і зараз залишаються маловивченими. Тому розробка методів синтезу і вивчення властивостей таких речовин є актуальним завданням як флюороорганічної хімії, так і хімії гетероциклічних сполук.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у відділі хімії флюороорганічних сполук в рамках бюджетних тем „Розробка методів поліфлюороалкілювання органічних сполук по гетероатомах ? кисню, сірки, азоту, фосфору та вивчення їх фізикохімічних і біологічних властивостей” (№ держреєстрації 0102U000799) і „Синтез органічних і елементорганічних сполук з флюоровмісними алкільними і алкенільними угрупованнями біля атомів вуглецю та інших елементів” (№ держреєстрації 0105U000158).
Мета і задачі дослідження. Метою цієї роботи є розробка методів введення флюороалкільних груп до атома нітрогену п’ятичленних гетероциклічних сполук ? піролу, імідазолу, піразолу та триазолу і вивчення хімічних властивостей синтезованих азолів з N-б,б-дифлюорометиленовим фрагментом. Для цього були поставлені такі задачі:
· Розробити зручні методи введення до атома нітрогену вказаних азолів флюороалкільних груп ? дифлюорометильної, 1,1,2,2-тетра-флюороетильної, дифлюоробромометильної, 2-бромо-1,1,2,2-тетра-флюоро-етильної та трифлюорометильної.
· Дослідити реакцію дифлюорометилювання нітрогеновмісних гетероциклічних сполук з активною метильною групою.
· Вивчити вплив N-флюороалкільних замісників на реакційну здатність піролу, імідазолу і піразолу в реакціях електрофільного заміщення і металювання.
Об’єкти дослідження ? п’ятичленні гетероциклічні сполуки з б,б-дифлюоро-метиленовим фрагментом біля атома нітрогену.
Предмет дослідження ? хімічні властивості азолів з флюороалкільними групами біля атома нітрогену.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ АЗОЛІВ З ,_ДИФЛЮОРОМЕТИЛЕНОВИМ ФРАГМЕНТОМ БІЛЯ АТОМА НІТРОГЕНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок