Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XI – XVIII СТ.

ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XI – XVIII СТ.

Назва:
ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XI – XVIII СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,95 KB
Завантажень:
347
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Запорізький державний університет
ЛІПИЧ Вікторія Миколаївна
УДК 808.3-541.42:800.23
ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XI – XVIII СТ.
10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Запоріжжя – 2005
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі української мови Запорізького держав-
ного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Білоусенко Петро Іванович, завідувач
кафедри української мови
Запорізького державного університету.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
Німчук Василь Васильович, директор Інституту
української мови НАН України;
 
кандидат філологічних наук, доцент
Качайло Ксенія Анатоліївна, Криворізький держав-
ний педагогічний університет, кафедра української
мови.
 
Провідна установа: Прикарпатський національний університет
ім. Василя Стефаника, кафедра української мови,
Міністерство освіти і науки України, м. Івано-
Франківськ.
Захист відбудеться “25” лютого 2005 року о10 годині на засідан-
ні спеціалізованої вченої ради К 17.051. 02 у Запорізькому держав-
ному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул.Жуковського 66,
корпус №2, ауд.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького держав-
ного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул.Жуковського 66.
Автореферат розісланий “ 22 ” січня 2005 року
Учений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Л.І. Кучеренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Протягом останніх десятиліть спостерігається пожвавлення інтересу українських лінгвістів до історичного висвітлення словотворення різних частин мови, у тому числі й іменника (праці Л.Л.Гумецької, С.П.Бевзенка, С.П.Самійленка, П.І.Білоусенка, А.М.Майбороди, В.В.Німчука, В.П.Токаря, Т.М.Возного, О.В.Кровицької, В.Ф.Христенок, К.А.Качайло, О.П.Білих, М.П.Брус та ін.). Пильну увагу лінгвісти приділяли й питанням становлення такого способу творення іменників як основоскладання. Історію виникнення й формування складних іменників досліджували С.П.Самійленко, І.Й.Тараненко, Н.П.Москальова, Л.П.Павленко, частково на матеріалі певних лексико-семантичних груп – Л.М.Полюга, О.П.Білих та ін. Семантичну та дериваційну природу композитів сучасної української мови описано у працях Н.Ф.Клименко, М.Я.Плющ, М.Г.Доленка, С.Рудницького, М.Г.Чемерисова, Н.С.Родзевич, К.Г.Городенської, О.К.Безпояско, Є.А.Карпіловської, В.О.Горпинича, Л.Є.Азарової та ін.
Проте на сьогоднішній день історія формування складно-суфіксальної підсистеми українського іменника вивчена фрагментарно. Значна частина іменникових суфіксів, які брали участь у складно-суфіксальній деривації, їх функціональний обсяг, сполучуваність з різними типами основ, ступінь активності використання для вираження певної словотвірної семантики, їх дистрибуція на різних етапах розвитку української мови залишалися поза увагою мовознавців. У вітчизняній лінгвістиці до цього часу відсутні праці, у яких би пропонувалася лінгвістично обґрунтована концепція про походження основних моделей композитів як похідних, що належать до одного з найпродуктивніших способів словотворення, успадкованого ще з праслов’янської доби. Немає дослідження узагальнюючого характеру про історію формування, становлення та функціонування складно-суфіксальних похідних на всіх етапах розвитку української мови.
Такий стан справ зумовив вибір теми та її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає науковій проблематиці кафедри української мови Запорізького державного університету - “Історичний словотвір української мови”.
Мета роботи: вивчення динаміки словотвірної структури й семантики складно-суфіксальних іменників в українській мові XI-XVIII ст.
Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:
1) з’ясувати статус та основні ознаки складно-суфіксальних іменників
серед інших композитних одиниць української мови;
2) визначити фонд складно-суфіксальних іменників української мови XI-XVIII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XI – XVIII СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок