Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Назва:
ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,21 KB
Завантажень:
222
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія державного управління
при президентові України
Ільченко-сюйва Леся Василівна
УДК 338.24:336.7 (477):330.35
ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2005Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор економічних наук, професор,
академік УААН
Гайдуцький Павло Іванович,
Секретаріат Президента України,
радник Президента України.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
бураковський Ігор Валентинович,
Національний університет
“Києво-Могилянська академія”,
професор кафедри економічної теорії;
кандидат наук з державного управління
КУЗЬМИН Марта Павлівна,
Київська обласна державна адміністрація,
радник Голови.
Провідна установа – | Національний інститут стратегічних досліджень,
відділ економічної та соціальної стратегій,
м. Київ.
Захист відбудеться “6” вересня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий “5” серпня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
Актуальність теми визначається необхідністю застосування в Україні комплексного підходу до розвитку економіки загалом та фінансово-грошової сфери зокрема, який потребує глибокого розуміння відповідних економічних процесів і визначення ролі державного управ-ління в нових умовах розвитку економіки.
На сучасному етапі становлення України та її інтеграції до європейського співтовариства важливим стає впровадження стандартів існуючої демократичної системи та формування відповідних механізмів державного управління.
Велика кількість різноманітних теоретичних підходів до визначення суті грошей та грошово-кредитних відносин, а отже, вибору і вико-ристання грошово-кредитних важелів державного управління розвитком економіки потребує їх системного аналізу, синтезу та порівняння, визначення позитивних і негативних аспектів використання теоретичних знань для формування каналів, які б пов’язали між собою грошовий обіг та виробничу сферу. Йдеться про ту частину теорії грошей, в якій характеризуються суть, принципи, механізми формування та впрова-дження грошово-кредитної політики, а також її взаємозв’язки та координація з іншими складовими економічної політики держави.
Актуальність розгляду особливостей грошово-кредитного механізму державного управління зумовлена важливістю утримання та примноження досягнень фінансової стабілізації та посилення ролі державної грошово-кредитної політики в реалізації стратегії економічного зростання України. Досвід багатьох країн світу доводить, що ефективне поєднання різних інструментів державного регулювання грошово-кредитної сфери дає змогу вирішити проблему тимчасової нестачі ліквідності фінансових посе-редників, запобігаючи при цьому її переростанню в кризу плато-спроможності, а також ефективно використовувати можливості для зростання та розвитку економіки як єдиного цілого.
Вітчизняні та зарубіжні фахівці у своїх працях неодноразово наголошували на тому, що досягнення найбільш значущих результатів у грошово-кредитній сфері можливе лише за умови виваженого, чіткого та послідовного впровадження системи відповідних заходів. А отже, необхідними є розробка методологічної та методичної основи досліджень процесів грошово-кредитного обігу та обґрунтованість комплексу державних заходів щодо реалізації ефективного грошово-кредитного механізму державного регулювання економічних процесів. Тісний зв’язок між грошово-кредитною та бюджетно-податковою політиками, а також їх безпосередній та опосередкований вплив на всі сфери життєдіяльності країни в цілому та розвиток реального сектора економіки країни зокрема, підтверджені досвідом не тільки розвинених країн, країн Центральної та Східної Європи, а й власне українськими реаліями, що ще раз доводить необхідність ґрунтовного вивчення теоретико-методологічного підґрунтя формування та впровадження грошово-кредитної політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок