Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,97 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧЕРНОІВАНОВА ГАННА СТЕПАНІВНА
УДК 658.589
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник ? доктор економічних наук, доцент
Хміль Тамара Михайлівна
доцент кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Тимофєєв Володимир Миколайович
Національний технічний університет
Харківський політехнічний інститут,
професор кафедри економічної теорії
кандидат економічних наук, доцент
Мамонова Валентина Василівна
Українська академія державного управління при Президентові України (Харківський філіал) завідувачка кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування
Провідна організація ? Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, кафедра економіки і менеджменту,
Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться 06.07.2001 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий 05.06. 2001 р.
В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради | Українська Л.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Важливою проблемою сучасного етапу розвитку економіки України є вдосконалювання управління інноваціями в організаціях. Тільки на цій основі можна досягти макроекономічної стабілізації і забезпечити економічний зріст. Значимість проблеми зростає з урахуванням сучасного стану економіки України, що характеризується кризовими явищами, низькою конкурентоспроможністю, недостатнім сприйняттям підприємствами нововведень. Одною з причин становища, що утворилося, є недостатня увага державних органів протягом тривалого періоду часу до проблем інноваційної діяльності. На низькому рівні знаходиться використання прогресивних технологій у більшості галузей економіки, що призводить до науково-технічного відставання від розвинутих країн.
Водночас у ринкових умовах інноваційна діяльність є основою для випуску конкурентоспроможної продукції, зміцнення конкурентних позицій підприємств, підвищення ефективності виробництва.
Різним аспектам даної проблеми присвячено роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: П.Н. Завліна, С.М. Ілляшенка, А.К. Казанцева, М.К. Коноваленко, В.Г. Мединського, П.Г. Перерви, С.Ф. Покропивного, З.Л. Рум'ян-цевої, М.О. Саломатіна, В.М. Тимофеєва, Л.Г. Шаршукової, А.І. Яковлєва, Б. Санта, Б. Твісса, І. Шумпетера та ін.
Проте ряд питань цієї складної проблеми потребує подальшого теоретич-ного і практичного обгрунтування.
Актуальність теми. Одним з головних завдань сучасного етапу розвитку економіки України є подолання кризи, розробка та застосування сучасних методів і форм управління інноваційною діяльністю, створення умов для її активізації і підвищення ефективності.
У наукових дослідженнях управління інноваційною діяльністю недос-татньо розробленими є питання вдосконалювання маркетингових досліджень, організації інноваційної діяльності, розробки її стратегії, а також комплексної оцінки ефективності інноваційних проектів та оцінки інноваційних ризиків. Актуальність і значення цієї проблеми для підприємств України зумовили необхідність проведення досліджень, визначили тему дисертації, її мету і задачі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах держбюджетної науково-дослідної роботи “Розробка принципів, способів і форм антимонопольного регулювання з урахуванням специфіки монополізму в економіці України на прикладі машинобудування” (1997 р., номер державної реєстрації 0196U003141) і госпдоговірної теми “Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства в умовах розвитку стратегії маркетингу” (1999 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок