Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ГУМАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

ГУМАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ) / сторінка 4

Назва:
ГУМАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,41 KB
Завантажень:
189
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Науково-теоретичні положення, висновки, пропозиції та рекомендації, зокрема й ті, що становлять наукову новизну, отримані дисертантом особисто.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднені на наукових конференціях: “Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія” (Львів, 2005р.), “Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні” (Львів, 2006р.), “Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні” (Київ, 2006р.), “Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика” (Львів, 2007р.).
Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені в 9 публікаціях, з них 5 – у фахових наукових виданнях.
Структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 205 с., основного тексту 193с., список використаних джерел складає 146 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок із науковими дослідженнями, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, гіпотезу, методи та наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача, наведено дані про апробацію і публікації результатів дослідження.
У першому розділі – “Теоретико-методологічні основи дослідження” розглянуто історіографію проблем свідомості, суспільства як спільноти громадян певної держави, владних відносин і гуманізму. Проаналізовано значення гуманістичних цінностей для розвитку демократичних держав та зв’язок гуманізації суспільної свідомості із втіленням у державному управлінні принципів справедливості та взаємоповаги.
На основі системного аналізу наукових праць, написаних у різні періоди суспільного розвитку як зарубіжними, так і вітчизняними дослідниками, подано загальну характеристику джерельно-літературної бази та понятійно-категорійного апарату дослідження.
Виявлено, що ідеал гуманізму майже не розглядався дослідниками як важливий аспект суспільно-владних стосунків, який влада повинна розвивати і підтримувати в суспільній свідомості для покращення співпраці та взаємодії. Ця проблема залишилась на периферії державно-управлінської науки і практики. Попри те, з проаналізованих філософських, політологічних і соціологічних праць чітко простежується висновок, що люди змогли об’єднатися в суспільство і досягти інтелектуального прогресу завдяки гуманістичним цінностям співпраці та взаємодії, які неможливі без взаємоповаги і толерантності.
Проблеми суспільної свідомості й гуманізму знайшли своє відображення в працях багатьох дослідників протягом всієї інтелектуальної, культурної, цивілізаційної історії людства. Платон і Арістотель, Т. Гоббс і Д. Локк, І. Кант і Г. Гегель, К. Г. Юнг, З. Фройд, Г. Маркузе, Х. Ортега-і-Гассет, Г. Лебон та інші внесли свій вклад в усвідомлення ролі й значення гуманістичних принципів у суспільній життєдіяльності та людській культурі.
Для розгляду проблем втілення гуманістичних ідеалів у життєдіяльність суспільства і влади, побудови справедливого державного устрою важливо врахувати особливості української ментальності, традиції братств, громадівства та думки, погляди, праці видатних митців і філософів нашого народу, зокрема Г. Сковороди, М Костомарова, І. Франка. Саме в нас традиційним ідеалом був прообраз громадянського суспільства, як найбільш ефективного і справедливого способу вирішення проблем спільноти, найбільш демократичного утворення, що сприяє самореалізації кожного громадянина, розвиває стосунки взаємодопомоги і взаємопідтримки серед громадян.
Радянська наука особливо наголошувала на впливовості й значенні пропаганди для формування громадської думки, поставила на перший план ідеологічний аспект, що мало часто негативний вплив на суспільну мораль, її традиційні корені, основні цінності. Однак науковці Б. Грушин, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ГУМАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок