Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УГРУПОВАНЬ ВОДЯНИХ РОСЛИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УГРУПОВАНЬ ВОДЯНИХ РОСЛИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ

Назва:
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УГРУПОВАНЬ ВОДЯНИХ РОСЛИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,63 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ
ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ Едуард Леонідович
УДК [(581.526.3:681.5):574.5](08)
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УГРУПОВАНЬ ВОДЯНИХ РОСЛИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ
03.00.17-гідробіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ-2000
 
Дисертацією є рукопис.
 
Робота виконана в Інституті гідробіології НАН України
 
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Сіренко Лідія Якимівна, головний науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, Андрієнко Тетяна Леонідівна, зав. міжвідомчою лабораторією наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України, Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України
доктор біологічних наук, Антомонов Михайло Юрійович, зав. лабораторією математичних та інформаційних методів у гігієні Українського наукового гігієнічного центру МОЗ України.
Провідна установа: Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН України, м.Севастополь.
 
Захист відбудеться " 29 " вересня 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України за адресою: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 12.
 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гідробіології НАН України за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 12.
 
Автореферат розісланий " 21 " серпня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої ради, кандидат біологічних наук | Гончаренко Н.І
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. В умовах загострення екологічної кризи внаслідок посилення впливу антропогенних факторів та гідротехнічного будівництва на водні об'єкти, разом із труднощами фінансування фундаментальних та прикладних проектів, постає оптимізаційна проблема зниження собівартості моніторингових екологічних досліджень в комплексі з підвищенням їх природоохо-ронної ефективності (Романенко, Оксіюк. та ін., 1990, 1998; КНД 211.4.010-94). Окреслена проблема є досить складною, а її вирішення, на перший погляд, може взагалі здаватися нереальним. Однак проведений нами багаторічний аналіз наявної інформації та методів дистанційного контролю поверхневих вод, підібрана і апробована на широкому загалі гідробіологічних завдань нова формаль-на теорія обробки дистанційної екологічної інформації дали змогу створити єдину методологічну концепцію та відповідні комп'ютерні засоби її автоматизації (Сіренко, Звенигородський, 1998). Це сприяло значному підвищенню рівня інформативності та результативності процесу обробки даних дистанційного екологічного моніторингу на всіх його етапах разом із зниженням собівартості.
Обмеженість та неточність кінцевих результатів дистанційного екологічного моніторингу водних об'єктів на сьогоднішній день обумовлюються двома основними причинами:
- проблемою достовірної дешифровки зображень гідробіологічних об'єктів (наприклад, вищих водяних рослин та їх угруповань, що виконують важливу індикаційну функцію в навколишньому середовищі) при супутниковому фотографуванні акваторій (Кондратьев, Шумаков, 1990; Фeдoрoвcкий, Сиренко и др., 1996, 1998);
- відсутністю єдиної стандартизованої методологічної основи обробки й узагальнення інфор-мації для потреб природоохоронної діяльності (Гродзинський, 1993; Лаврик и др., 1998).
Враховуючи зазначене вище, все більш актуальним стає питання ефективності обробки як вже наявної інформації, так і оперативної, що отримується при зондуванні Землі з космосу за рахунок удосконалення оптичних пристроїв, мікроелектроніки та комп'ютерної техніки.
Дана робота й спрямована на підвищення ефективності обробки інформації для оцінки екологічного стану водних об’єктів і вирішення природоохоронних завдань з використанням сучасних системних методів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота безпосередньо пов'язана із науковою тематикою відділу екологічної фізіології водяних рослин Інституту гідро-біології НАН України (місце проходження заочної аспірантури дисертанта), де виконувалися теми: "Дослідити зв'язок функціональних та морфологічних характеристик фотосинтезуючих гідробіонтів з факторами формування якості води", 1995-96 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УГРУПОВАНЬ ВОДЯНИХ РОСЛИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок