Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичнОГО матеріалУ

Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичнОГО матеріалУ

Назва:
Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичнОГО матеріалУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,13 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Брюханова Наталія Олександрівна
УДК 378.147
Методика навчання майбутніх викладачів
технічних дисциплін проектуванню
дидактичнОГО матеріалУ
13.00.02 – теорія і методика навчання з технічних дисциплін
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії Міністерства освіти і науки України, м. Харків.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Коваленко Олена Едуардівна,
Українська інженерно-педагогічна академія, проректор, завідуюча кафедрою педагогіки і методики професійного навчання.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
Академії педагогічних наук України
Гончаренко Семен Устимович,
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ, головний науковий співробітник відділу дидактики професійної освіти;
кандидат педагогічних наук, доцент
Мороз Віктор Дмитрович,
Харківський машинобудівний коледж, м. Харків,
директор.
Провідна установа: Національний аграрний університет,
кафедра педагогіки, Кабінет Міністрів України, м. Київ.
Захист відбудеться “30” жовтня 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м.Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.
Автореферат розісланий 27 вересня 2002р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Плохіх В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Становлення України як самостій-ної, незалежної держави можливе за умови створення якісно нової системи націона-льної освіти. Рушійною силою цього процесу мають стати педагогічні працівники, тому сьогодні головну увагу слід зосередити на підготовці нового покоління педаго-гів, які б володіли високою культурою і професійною кваліфікацією. Одним із на-прямів виконання даного завдання є глибоке реформування процесу підготовки ви-кладачів технічних дисциплін, чия діяльність опосередковано відбивається на стані всіх галузей економіки. Саме цим викладачам довірено навчання і виховання робіт-ників різних спеціальностей, які володітимуть тим комплексом знань, умінь і нави-чок, що дозволить їм вільно відчувати себе на ринку праці. На вирішення цих зав-дань спрямовано закони України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, Укази Президента про невідкладні заходи із удосконалення освіти в країні, документи Уряду та Міністерства освіти і науки України.
Реалізація соціального замовлення суспільства на формування у майбутніх викладачів технічних дисциплін умінь передбачати, прогнозувати, аналізувати та обирати раціональні шляхи й засоби навчання потребує розробки нових навчальних програм, застосування сучасних концепцій навчання. Однак вирішення цієї пробле-ми стримується недостатнім рівнем вивчення питань, які пов’язані з розробкою ме-тодики навчання майбутніх спеціалістів проектуванню дидактичного матеріалу. Під проектуванням дидактичного матеріалу в даному випадку розуміється попередня розробка документу, що у вигляді плану викладення навчальної теми, тексту чи конспекту з теми відбиває зміст навчання відповідно до вимог організації навчаль-ного процесу. Ця діяльність набула актуальності внаслідок масштабної реорганізації промислових підприємств, звернення їх до нетрадиційних форм господарювання і тому – зміни вимог щодо сучасного робітника. Сьогоднішній робітник повинен ква-ліфіковано використовувати нові засоби виробництва, грамотно вирішувати пра-вові, економічні, екологічні питання. Щоб забезпечити ринок праці кваліфікова-ними ви-пускниками професійних навчальних закладів, відкриваються нові спеціа-льності та вносяться відповідні зміни до навчальної документації і методичного за-безпечення навчального процесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичнОГО матеріалУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок