Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕМОЦІОГЕННІСТЬ КОНЦЕПТУ ВАМПІР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Й МОВЛЕННІ (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів)

ЕМОЦІОГЕННІСТЬ КОНЦЕПТУ ВАМПІР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Й МОВЛЕННІ (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів)

Назва:
ЕМОЦІОГЕННІСТЬ КОНЦЕПТУ ВАМПІР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Й МОВЛЕННІ (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,66 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.І. МЕЧНИКОВА
ОНИЩУК Ірина Юріївна
УДК 811.11142:82–312.4:030(043.3)
ЕМОЦІОГЕННІСТЬ КОНЦЕПТУ ВАМПІР
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Й МОВЛЕННІ
(на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса –2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Колегаєва Ірина Михайлівна,
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,
завідувач кафедри лексикології та
стилістики англійської мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Левицький Андрій Едуардович,
Інститут філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри теорії та практики
перекладу англійської мови;
 
кандидат філологічних наук, доцент
Колесник Олександр Сергійович,
Чернігівський державний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка,
декан філологічного факультету
 
Провідна установа: Донецький національний університет,
кафедра англійської філології,
Міністерство освіти і науки України,
м. Донецьк
Захист відбудеться “ 29 ” вересня 2006 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар 24/26, ауд. 165.
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65026, Одеса, вул. Преображенська, 24.
 
Автореферат розіслано „ 28 серпня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дисертаційної роботи полягає в тому, що досліджується концептуальна картина світу (ККС) у співвідношенні з мовною картиною світу (МКС), причому останню розглянуто у двох неоднакових утіленнях: і як власне мовну КС (на матеріалі словників), і як мовленнєву КС (на матеріалі романів-трилерів). Цей факт засвідчує лінгвокогнітивну скерованість виконаної дисертації. Крім того, зосередженість на факторі емоціогенності аналізованого феномена уналежнює рефероване дослідження до антропоцентричної парадигми сучасних філологічних студій. Отже, актуальність дисертаційної роботи зумовлено її епістемічним розташуванням на перетині лінгвокогнітивістики й антропоцентризму.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 252 кафедри лексикології та стилістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова “Варіативність англійської мови й мовлення в когнітологічних аспектах” (номер державної реєстрації – 0101V005252). Тему дисертації затверджено вченою радою факультету романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (протокол № 2 від 19.11.02).
Мета дослідження полягає в аналізі концепта ВАМПІР як емоціогенного явища світової й англомовної культури у дзеркалі мови й мовлення. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі основні завдання:–
створено модель концепта ВАМПІР як елемента ККС та МКС;
виокремлено фактори емоціогенності в культурологічному концепті ВАМПІР ;–
схарактеризовано англомовні й мовленєві ресурси відображення емоцій страх та відраза;–
з’ясовано психологію читацького сприйняття романа-трилера;–
виявлено й описано джерела емоційної напруги в англомовних романах-трилерах.
Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є культурологічний концепт ВАМПІР як негативно емоціогенний (такий, що викликає страх) компонент концептуальної картини світу. Предметом дослідження є мовне й мовленнєве втілення концепта ВАМПІР, відбите в англомовних словниках і творах масової літератури, а також англомовні ресурси для вербалізації таких емоцій, як страх та відраза.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕМОЦІОГЕННІСТЬ КОНЦЕПТУ ВАМПІР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Й МОВЛЕННІ (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок