Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Назва:
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,82 KB
Завантажень:
73
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Савченко Леся Анатоліївна
УДК 351.72 (477)
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В УКРАЇНІ
Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне
право і процес; фінансове право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансового права Академії державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.
Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Воронова Лідія Костянтинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри конститу-ційного та адміністративного права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Андрійко Ольга Федорівна, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, заступник завідувача відділом державно-правових проблем управління;
доктор юридичних наук, доцент Кучерявенко Микола Петрович, Наці-ональна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафед-ри фінансового права;
доктор юридичних наук, доцент Рябченко Олена Петрівна, Національ-ний університет внутрішніх справ МВС України, професор кафедри адміністра-тивного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.
Провідна установа – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра адміністративного та підприємницького права.
Захист відбудеться 27 червня 2002 року о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
Автореферат розіслано 24 травня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Битяк Ю.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із елементів правової держави, основні засади побудови якої закладені в Конституції України, виступає державний контроль, складовою частиною якого є фінансовий контроль. Якісні перетворення, які відбуваються в Україні, потребують значних фінансових ресурсів, що забезпечать повне і своєчасне виконання завдань і функцій держави. Повнота та своєчасність надходження коштів до державних фондів, дотримання діючого законодавства під час їх розподілу та використання залежать від організації і здійснення фінансового контролю.
Дослідженню контролю у його різних аспектах присвячена різноманітна наукова література. Вчені по-різному підходять до проблеми контролю. Деякі автори розглядають контроль як функцію фінансів, інші – приділяють більше уваги фінансовому контролю як різновиду державного, говорячи про нього як про функцію управління, треті – досліджують його як інститут фінансового права.
Проблемі фінансового контролю присвячували свої дослідження науковці різних періодів: А.О. Альський, О.Ф. Андрійко, І.А. Андреєв, О.О. Анісімов, В.Г. Афанасьєв, М.Ф. Базась, М.Т. Білуха, Е.О. Вознесенський, М.Й. Климко, Н.О. Ковальова, О.І. Коняєв, Е.О. Кочерін, Л.М. Крамаровський, Н.Д. Погосян, В.І. Туровцев, І.П. Устинова, Ф.М. Хашукаєва, В.Н. Шеметов, С.О. Шохін, О.А. Ялбулганов та інші, але їх дослідження були фрагментарними.
Яскравим прикладом вивчення даної проблеми останнім часом є праці О.Ю. Грачевої, яка проводила дослідження, використовуючи національне законодавство Російської Федерації.
Неможливо уявити аналіз практично будь-якого питання фінансового контролю без праць відомих учених, що внесли значний вклад у розвиток науки фінансового права: О.М. Горбунової, Д.А. Бекерської, Л.К. Воронової, Н.Д. Еріашвілі, М.В. Карасевої, М.П. Кучерявенка, Н.А. Куфакової, П.С. Пацурківського, Ю.А. Ровинського, Н.І. Хімічевої, С.Д. Ципкіна та інших.
Разом з цим, необхідно зазначити, що розробка питань фінансового контролю, його організації і здійснення у підручниках та наукових дослідженнях в основному здійснювалася в той час, коли ці питання в Україні не ставилися так гостро.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок