Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ КЛІНІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ

РОЛЬ КЛІНІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ

Назва:
РОЛЬ КЛІНІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,41 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАїНИ
ХАРКIВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМIЯ
ПIСЛЯДИПЛОМНОї ОСВIТИ
ПИРКОВ
СЕРГIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ
УДК 616.89 - 008.12/14
- 084: 616-058
РОЛЬ КЛІНІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ
14.01.16 - психiатрiя
Автореферат дисертацiї
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харкiв - 2002
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Донецькому державному медичному університеті ім.М.Горького МОЗ України
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Абрамов Володимир Андрійович, Донецький державний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідуючий кафедрою психіатрії і медичної психології
Офіційні опоненти
1.
Доктор медичних наук, професор Двірський Анатолій Ємельянович, Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України, кафедра психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної та медичної психології;
2.
Доктор медичних наук, професор Підкоритов Валерій Семенович, Iнститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, завідуючий відділом клінічної, соціальної та дитячої психіатрії
Провідна установа – Дніпропетровська медична академія МОЗ України
Захист відбудеться “26” червня 2002 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.01 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м.Харків, вул.Корчагінців, 58
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м.Харків, вул.Корчагінців, 58
Автореферат розіслано “24” травня 2002р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради
кандидат медичних наук, доцент В.Г.Марченко
Загальна характеристика роботи.
Актуальнiсть теми. Протягом усiєї iсторiї психiатрiї профiлактика суспiльно небезпечних дiй (СНД) душевнохворих була в центрi уваги фахiвцiв. Цьому питанню присвячено значну кiлькiсть наукових праць вiтчизняних i закордонних авторiв. Однак, не дивлячись на численнi дослiдження та спроби реформування психiатричної допомоги населенню, тенденцiї до зниження суспiльно небезпечних дiй серед психiчно хворих не спостерiгається (В.П.Котов, 1991, 1995; В.П.Никонов, 1993; Н.Г.Незнанов, 1994; В.А.Абрамов, 1995; М.М.Мальцева, В.И.Мельник, 1997; В.А.Пищиков, А.П.Чуприков, А.Л.Квасневский, Н.В.Куколенко, 1998; Т.Б.Дмитриева та спiвавт., 1999; А.Є.Двірський, 2002 та інші).
Данi, що мiстяться в лiтературi, про причини СНД психiчно хворих вiдзначаються неоднорiднiстю та протирiчивiстю. До теперiшнього часу не вироблено єдиної точки зору на причини, з яких при однотипних нозосиндромальних особливостях однi хворi здiйснюють (деякi-повторно та неодноразово), iншi ж за весь перiод захворювання не здiйснюють суспiльно небезпечних дiй (Г.В.Морозов, Б.В.Шостакович, 1987; А.А.Наку, 1988; Б.М.Асадов, 1994; Н.Г.Незнанов, 1994; З.Б.Положая, 1999; J.Wortis, 1990; A.Raine, Р.Brennan, S.A.Mednick, 1994 та інші).
Роботи вiтчизняних i закордонних психiатрiв показали складну детермiнованiсть кримiногенної поведiнки психiчно хворих як клiнiчними, так i соцiальними чинниками, причому останнi нерiдко виступають умовами такої поведiнки (Ф.В.Кондратьев, С.Н.Осколкова, 1997). Однак спiввiдношення вказаних чинникiв не всi фахiвцi розумiють однаково. Деякi закордоннi автори гiперболiзують значення зовнiшнього середовища у формуваннi протиправної поведiнки психiчно хворих (J.P.Scott, 1994; A.Zeichner, J.D.Allen, P.R.Giancola, J.M.Lating, 1994). Iншi, навпаки, провiдне мiсце в механiзмах здiйснення СНД вiдводять бiологiчним чинникам, iгноруючи соцiальнi (W.Reid, 1978; C.J.Barnard, J.M.Behnke, J.Semell, 1994). При цьому робляться висновки про уроджену пiдвищену кримiногеннiсть осiб з психiчними порушеннями, а злочиннiсть проголошується виключно медичною проблемою (T.Gibbens, 1973; W.Reid, 1978; N.Heather, 1994). Iснує ще бiльш категорична думка про те, що психiчнi аномалiї є облiгатними ознаками злочинця й виступають вже не тiльки умовами, а й причинними факторами кримiнальної поведiнки (А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОЛЬ КЛІНІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок