Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,37 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФЕДОТОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 339. 138: 656. 13
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Шинкаренко Володимир Григорович,
Харківський національний автомобільно-
дорожній університет,
завідувач кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Перерва Петро Григорович,
Національний технічний університет
“ХПІ” Міністерства освіти і науки
України,
завідувач кафедри організації
виробництва та управління персоналом
кандидат економічних наук, доцент,
Омельянович Олексій Романович,
Національний транспортний
університет Міністерства освіти і науки
України,
доцент кафедри менеджменту
Провідна організація – Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України,
відділ ринку транспортних послуг, м. Одеса
Захист відбудеться „22” січня 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий „21” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ястремська О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Функціонування автотранспортних підприємств (АТП) за ринкових умов з нестабільним, невизначеним зовнішнім та внутрішнім середовищами на тлі загострення конкурентної боротьби, і подальший їхній розвиток можливий за рахунок застосування сучасних методів управління, які відповідають ринковим вимогам. Використання все більш витончених способів залучення та утримання клієнтів вимагає від АТП чітких і злагоджених зусиль з управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Проблемам удосконалення маркетингової діяльності підприємств присвячені дослідження зарубіжних і вітчизняних учених Л.Г. Багієва, Д. Боуена, Дж. Вествуда, П. Гембла, В.Г. Герасимчука, Є.П. Голубкова, В.Л. Диканя, П. Дойля, Ю.Б. Іванова, М.О. Кизима, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Д. Мейкенза, М. Мак-Дональда, П.А. Орлова, П.Г. Перерви, В.С. Пономаренка, А.О. Старостіної, М. Стоуна, Р.А. Фатхутдінова, В.Г. Шинкаренка та інших. Незважаючи на велику кількість наукових розробок у галузі маркетингу, практична діяльність АТП не забезпечена у повній мірі науково обґрунтованими методичними рекомендаціями з проблеми управління маркетинговою діяльністю. Зокрема, не розглянуті достатньою мірою питання, пов'язані із системним підходом до управління маркетинговою діяльністю та її специфікою для автомобільного транспорту, управлінням відносинами з клієнтами у сфері автотранспортних послуг.
Насамперед, вимагають подальшого обґрунтування зміст і структура системи управління маркетинговою діяльністю АТП, дослідження взаємовідносин підприємства зі споживачами автотранспортних послуг, оцінка і вибір ключових споживачів послуг, визначення лояльності клієнтів, організація індивідуальної роботи з важливими клієнтами, розробка стратегії їхніх взаємовідносин з АТП. Практичне значення і недостатнє теоретичне дослідження перелічених завдань і зумовили актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснено згідно з науковим напрямком кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) “Соціально-економічні проблеми функціонування та розвитку підприємств автомобільного транспорту в умовах ринку” за темою “Формування способів мотивації якості процесів обслуговування споживачів підприємства” (номер державної реєстрації 0106U006077), в якій автор приймав участь як виконавець розділу “Загальні положення мотивації якості процесів роботи підприємства”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок