Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРОЕКОЛОГІНЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТЕМНО-СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

АГРОЕКОЛОГІНЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТЕМНО-СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

Назва:
АГРОЕКОЛОГІНЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТЕМНО-СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,15 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
„ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
ШЕВЧУК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 504.631.4(477.8)
АГРОЕКОЛОГІНЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТЕМНО-СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
03.00.16 – екологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Житомир – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор,
Клименко Микола Олександрович,
Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри екології
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
Тараріко Юрій Олександрович,
Інституту гідротехніки і меліорації УААН, завідувач відділом „Агроресурси”
кандидат сільськогосподарських наук,
Довбиш Лариса Леонідівна, доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства Державного вищого навчального закладу „Державний агроекологічний університет”, м. Житомир
Захист відбудеться „ 30 ” січня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.01 у Державному вищому навчальному закладі „Державний агроекологічний університет” Міністерства аграрної політики України за адресою:
10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного агроекологічного університету за адресою вул. Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008.
Автореферат розісланий „___” _____________ 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
М.М. Побірський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основним завданням аграрної та екологічної науки на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва є створення стійкої агроекосистеми. Обумовлюється це тим, що в останні десятиріччя, внаслідок різкого скорочення застосування органічних та мінеральних добрив, недотримання сівозмін, зниження культури землеробства у Лісостеповій зоні склався від'ємний баланс гумусу та макроелементів. Має місце також декальцинація та підкислення ґрунтів, що посилює процеси їх механічної та біохімічної деградації. Унаслідок забруднення ґрунтів цієї зони радіонуклідами та важкими металами суттєво погіршується їх агроекологічний стан і вони подекуди стають не придатними для отримання продукції, яка відповідає державним стандартам.
У зв’язку з цим важливого значення набуває проблема пошуку резервів підвищення родючості темно-сірих лісових ґрунтів та поліпшення їх агроекологічного стану.
Особливої уваги при цьому заслуговує застосування системного підходу до оцінки сучасного агроекологічного стану цих грунтів, як основи для розробки рекомендацій щодо раціонального, екологічно безпечного їх використання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною бюджетної науково-дослідної роботи, яку виконують на кафедрах екології, агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування за темою “Екологічно оптимальні режими меліорованих ґрунтів гумідної зони України” (номер державної реєстрації 01014005460) і виконувалася в контексті “Порядку денного на ХХІ століття” і “Концепції сталого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року”. Дослідження пов’язані з державною науково-технічною програмою “Родючість і охорона ґрунтів на 2000-2005 рр.”
Мета і завдання досліджень. Метою роботи була розробка методики агроекологічної оцінки стану темно-сірих лісових ґрунтів і встановлення особливостей змін показників їх родючості під впливом внесення органічних та мінеральних добрив.
Досягнення поставленої мети передбачало вирішення наступних завдань:
- оцінити вплив територіального поширення та інтенсивності прояву деградаційних процесів у темно-сірих лісових грунтах;
- виявити ступінь порушення екологічної рівноваги у балансі гумусу, та встановити кількісні і якісні зміни гумусового стану темно–сірих лісових грунтів;
- обґрунтувати теоретично і розробити алгоритм та математичну модель прогнозування гумусового стану темно-сірих лісових ґрунтів;
- провести екотоксикологічну оцінку органічних та мінеральних добрив при їх застосуванні на темно-сірих лісових ґрунтах;
- розробити методику агроекологічної оцінки стану темно-сірих лісових ґрунтів;
- визначити економічну та енергетичну ефективність технологій, які забезпечують екологічно безпечне землеробство.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: АГРОЕКОЛОГІНЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТЕМНО-СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок