Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ

Назва:
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,05 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
Фроленкова Надія Анатоліївна
УДК 338:504:631.6
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ
Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор технічних наук, професор
Кожушко Леонід Федорович,
Національний університет водного
господарства та природокористування
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Хвесик Михайло Артемович,
Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, заступник голови з наукової
роботи, завідувач відділу економічних проблем
водокористування та рекреації
кандидат економічних наук, доцент
Рассадникова Світлана Іванівна,
Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України, старший науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень
НАН України, відділ регіональної
екологічної політики, м. Львів
Захист відбудеться “15” червня 2006 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий 12 травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Моліна О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми зумовлена трансформаціями економічних відносин в Україні, появою нових джерел фінансування інвестиційних проектів та необхідністю екологізації сучасного виробництва. Все це вимагає перегляду та удосконалення традиційних підходів до вибору екологічно й економічно оптимальних проектних рішень у галузях природокористування взагалі та водогосподарсько-меліоративної як їх складової зокрема.
І якщо в більш рентабельних галузях цій проблемі приділяється сьогодні належна увага, то в галузі меліорації земель питання еколого-економічного оцінювання господарських рішень і досі залишаються недостатньо вирішеними.
За відсутності вітчизняних розробок доцільно орієнтуватись на використання зарубіжного досвіду в проблемі вибору економічно та екологічно оптимальних стратегій господарювання із обов'язковим урахуванням сучасних особливостей економічних відносин в Україні, а також практики вітчизняних розрахунків у меліоративній галузі.
Питання ускладнюється ще й особливостями функціонування меліоративних проектів, як об'єктів природокористування, у складних і мінливих умовах навколишнього природного середовища, що обов'язково необхідно враховувати при виборі найкращого з них для реалізації.
Таким чином, удосконалення методологічних і методичних аспектів еколого-економічного оцінювання меліоративних проектів дозволить підвищити обґрунтованість прийнятих господарських рішень з урахуванням особливостей створення й функціонування меліоративних об'єктів як складних еколого - економічних систем.
Керуючись вищевикладеними положеннями, сформульовані мета, об'єкт, предмет та основні завдання дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано протягом 2001-2004 рр. відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт НУВГП за участю автора як виконавця таких розробок: „Розробка рекомендацій щодо організації робіт з експлуатації меліоративних систем в умовах різних форм власності на землю” (за замовленням Держводгоспу України, реєстраційний номер 0101U007430), де автором запропоновано класифікацію ризиків меліоративних проектів, “Розробити рекомендації з економічного обгрунтування інвестицій в проекти зрошувальних систем” (за замовленням ІГіМ УААН, реєстраційний номер 0104U006403), особисто автором розроблено основні положення рекомендацій з обгрунтування економічної ефективності меліоративних проектів у зонах зрошувальних меліорацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок