Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМОМЕХАНІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ НИЗЬКОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ОПРОМІНЕННІ

ТЕРМОМЕХАНІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ НИЗЬКОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ОПРОМІНЕННІ

Назва:
ТЕРМОМЕХАНІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ НИЗЬКОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ОПРОМІНЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,03 KB
Завантажень:
436
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Другий розділ присвячений формулюванню балансових співвідношень ме
ханіки та другого закону термодинаміки для багатокомпонентних деформ
івних твердих тіл


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ
МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
ТЕРЛЕЦЬКИЙ
Ростислав Федорович
УДК 539.3
ТЕРМОМЕХАНІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ НИЗЬКОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ОПРОМІНЕННІ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Львів – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів).
Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор
Гачкевич Олександр Романович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів),
завідувач відділу.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Мольченко Леонід Васильович,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
завідувач кафедри;
доктор фізико-математичних наук, професор
Калоєров Стефан Олексійович,
Донецький національний університет,
професор кафедри;
доктор фізико-математичних наук, ст. наук. співр.
Чапля Євген Ярославович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів),
директор Центру математичного моделювання.
Провідна установа: Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ)
Захист відбудеться “29” вересня 2004 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН Ук-раїни за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б).
Автореферат розісланий “28” серпня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук Мартиняк Р.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Електромагнітне випромінювання (ЕМВ) різного частотно-го діапазону (від радіочастот до світлових) знаходить широке застосування в сучас-них технологіях обробки елементів конструкцій та приладів з неметалевих матеріалів (скла, кераміки, пластмас, різного типу будівельних матеріалів) в багатьох галузях промисловості. Відомі способи обробки виробів високочастотним (ВЧ), надвисоко-частотним (НВЧ), тепловим і лазерним інфрачервоним (ІЧ) випромінюваннями, ме-тою яких є нагрів чи стимуляція дифузійних процесів при дегазації, очищенні, сушінні, нанесенні зміцнюючих покрить, легуванні і т.п. Під дією такого випромінювання елемен-ти конструкцій та прилади можуть перебувати також в умовах експлуатації.
Безконтактний (глибинний) спосіб передачі енергії до тіла та локальний харак-тер дії ЕМВ на підобласті тіла чи на складові його компоненти, можливість широкої автоматизації технологічних процесів, відносно високий коефіцієнт корисної дії наг-ріву зумовлюють перспективність обробки з використанням ЕМВ виробів як з тради-ційних, так і з нових неметалевих електромагнітних мате-ріалів. Однак високі швид-кості нагріву та його локальний характер у тілі при діі ЕМВ, необхідність досягнення високих температур в багатьох технологіях, наявність домішок, умови тепло- і масо-обміну, розміри виробу можуть спричинювати високі рівні механічних напружень в тілах, що під-даються обробці. Ці рівні можуть перевищувати допустимі і приводити до руйнування тіл. Як прик-лад, відомі випадки руйнування скляних елементів елект-ровакуумних приладів при їх дегаза-ції за допомогою теплового інфрачервоного ви-промінювання. Таким чином, для побудови раціо-нальних режимів обробки з вико-ристанням ЕМВ виробів з неметалевих матеріалів виникає необ-хідність моделюван-ня та дослідження у взаємозв’язку спричинених дією ЕМВ механічних проце-сів та процесів іншої фізичної природи (електромагнітних, теплових, дифузійних) в таких виробах, зокрема в багатокомпонентних тілах, за конкретних електромагнітних на-вантажень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ТЕРМОМЕХАНІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ НИЗЬКОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ОПРОМІНЕННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок