Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Назва:
МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,71 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Калита Надія Іванівна
УДК 681.5:004.942
МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
05.13.06 автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні
технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Петров Едуард Георгійович,
Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри системотехніки.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Левикін Віктор Макарович,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
завідувач кафедри інформаційних управляючих систем;
кандидат технічних наук, професор Соколова Надія Андріївна,
Херсонський національний технічний університет, завідувач
кафедри економічної кібернетики, декан факультету кібернетики.
Провідна установа: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”, м. Харків.
Захист відбудеться " 28 " лютого 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 у Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного
університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14.
Автореферат розісланий 26 . січня . 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.Ф. Чалий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною рисою сучасного періоду розвитку економіки та суспільства України є прискорені темпи змін у зовнішньому середовищі. За таких умов управління соціально-економічними та соціально-технічними об’єктами потребує розробки систем підтримки прийняття рішень для визначення керуючих впливів з урахуванням віддалених наслідків. При цьому ефективне управління такими об’єктами неможливе без урахування поведінки груп людей, що входять до їх структури, як активного елемента, що мають свої власні цілі та намагаються їх досягти. Наразі проблема управління поведінкою груп людей розглядається як мистецтво управління за допомогою психологічних та економічних методів. Але розвиток інформаційних технологій, теоретичний доробок у різних галузях знань із зазначеної проблеми відкривають перспективи розробки формальних підходів та автоматизації управління поведінкою соціальної групи. Оскільки управління людьми є міждисци-плінарною проблемою, підґрунтям для побудови таких моделей є фундаментальні результати в області теорії прийняття рішень, математичного та імітаційного моделювання, дослідження операцій, серед яких слід відзначити теорію корисності Дж. Неймана та О. Моргенштерна, психологію прийняття рішень Дж. Уотсона, Б.Ф. Скиннера, Дж. Миллера, а також більш сучасні теоретичні розробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Р. Акоффа, Е.Г. Петрова, О.І. Ларичева, О.Г. Івахненка, П. Фішберна, Р. Кіні, Г. Райфа та ін.
Вищезазначене обумовлює актуальність досліджень, спрямованих на вирішення задачі автоматизації управління поведінкою соціальних груп з урахуванням стану зовнішнього середовища.
Зв’язок роботи з науковими програмами та планами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету радіоелектроніки у рамках держбюджетної теми НДР №196 “Розробка методів та інструментальних засобів структурно-параметричної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання й багатокритеріальної оптимізації”, де автор була виконавцем.
Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності управління поведінкою соціальних груп на основі розробки моделей, методів та інструментальних засобів вибору стратегій ефективного розподілу обмежених ресурсів з урахуванням стану зовнішнього середовища. Досягнення зазначеної мети потребує вирішення таких задач:
- обґрунтувати та формалізувати правила вибору єдиної альтернативи на заданій множині на основі аналізу відомих стратегій прийняття рішень особою, що приймає рішення (ОПР);
- синтезувати моделі та інструментальні засоби ідентифікації групових переваг індивідуумів однорідної соціальної групи з використанням суб’єктивних та об’єктивних методів;
- розробити математичні моделі, методи та інструментальні засоби управління поведінкою соціальної групи з урахуванням різного ступеня визначеності в завданні параметрів моделей;
- розробити методи та інструментальні засоби формування сценаріїв стану зов-нішнього середовища;
- розробити математичні моделі управління поведінкою соціальної групи в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища;
- провести апробацію розроблених моделей та інструментальних засобів під час розв'язання прикладних задач.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок