Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні

Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні

Назва:
Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,42 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ім. М.М. БОГОЛЮБОВА
БОРИСЮК ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
УДК 539.124.17; 539.125
Ефекти двофотонного обміну
у електрон-нуклонному пружному розсіянні
01.04.02 — теоретична фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
КИЇВ 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,
Кобушкін Олександр Петрович,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Гусинін Валерій Павлович,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок
доктор фізико-математичних наук, професор
Шебеко Олександр Вікторович,
Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера ННЦ "ХФТІ", провідний науковий співробітник
Захист відбудеться « 3 » липня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Метрологічна 14-б, аудиторія 322.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Метрологічна 14-б.
Автореферат розісланий « 22 » травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук Кузьмичев В.Є.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Пружне розсiяння високоенергетичних електронiв є дієвим засобом вивчення внутрiшньої структури мікрочастинок, зокрема, протона та нейтрона. Саме за допомогою розсiяння електронiв було вiдкрито неточковiсть протона (Hofstadter et al., 1955). Вивчення розсiяння електронiв на протонi при малих передачах iмпульсу дозволяє визначити його розмiри, а при великих передачах iмпульсу – кварковий склад.
Завдяки малостi константи електромагнiтної взаємодiї 1/137 пружне електрон-протонне розсiяння можна описувати за допомогою теорiї збурень, в якiй звичайно обмежуються першим (борнiвським) наближенням – наближенням однофотонного обмiну. В цьому наближеннi взаємодiя протона з електромагнiтним полем описується двома функцiями – електричним та магнiтним формфакторами (ФФ).
В 2002-2005 рр. було виявлено, що вiдношення електричного та магнiтного формфакторiв протона, вимiряне двома рiзними методами (методом Розенблюта та методом передачi поляризацiї) в області переданих імпульсів Q2 > 2 ГеВ2 не узгоджуються одне з одним. Обидва методи вимірювань грунтуються на наближеннi однофотонного обміну. Таким чином, розходження мiж ними може були викликане неврахуванням наступного порядку теорiї збурень – двофотонного обмiну (ДФО). В зв'язку з цим почався активний пошук інших експериментальних проявів ДФО. Це, зокрема:
· Одночастинкова спiнова асиметрiя, тобто асиметрiя розсiяння у випадку, коли поляризована лише одна iз початкових частинок. В борнiвському наближеннi така асиметрія відсутня. Тим не менше, ефект вже спостерігався експериментально.
· Зарядова асиметрія, або різниця перерiзiв розсiяння електронiв та позитронiв в однакових кiнематичних умовах.
· Залежність результатiв вимірювання ФФ по методу передачi поляризацiї вiд енергiї пучка.
Крім цього, сьогодні вже зрозуміло, що точне визначення ФФ протона (особливо при великих переданих імпульсах) неможливе без врахування ДФО. Таким чином, задача теоретичного вивчення ДФО є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконана у вiдповiдностi з державними науково-дослiдними програмами, що виконувались в Iнститутi теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України: ''Дослiдження сильновзаємодiючої матерiї в умовах високих густин енергiї та барiонного заряду'', РК №0101U006428 (2002-2004 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок