Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність євгена-юлія пеленського

публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність євгена-юлія пеленського

Назва:
публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність євгена-юлія пеленського
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,48 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Cілевич Лілія Іванівна
УДК 82.02:655.41](092)(477.8)
публіцистична
та редакторсько-видавнича діяльність
євгена-юлія пеленського
Спеціальність 10.01.08 — журналістика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному центрі періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук
Сніцарчук Лідія Віталіївна,
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
НАН України, керівник Науково-дослідногo центру періодики
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Нечиталюк Михайло Федорович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри української преси
кандидат філологічних наук, доцент
Мукомела Олександр Гнатович,
Інститут журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри міжнародної журналістики
Провідна установа: Національний університет
“Києво-Могилянська академія”
Захист дисертації відбудеться 3 червня 2005 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.16 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано 29 квітня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент Т. Я. Лильо
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Історія українського пресознавства пов’язана з тисячами імен діячів науки, культури, освіти, які, незважаючи на важкі випробування долі, увесь свій талант, зусилля, активність віддавали служінню українському друкованому слову. Однак замість пошани, захоплення, вдячної пам’яті вони внаслідок усім відомих причин понад півстоліття були приречені на забуття. Серед таких постатей, реабілітованих віднедавна, але ще повністю не пізнаних, не вивчених, не оцінених належним чином, є Євген-Юлій Пеленський — український редактор, публіцист, видавець, книгознавець, бібліограф, етно-граф, педагог, дійсний член НТШ, член Історично-філо-логічного товариства в Празі, доцент укра-їнської літератури Українського Вільного Університету, активний діяч Пласту. Одним з найменш досліджених аспектів творчого життя є його внесок у розвиток української видавничої справи. Донині повністю не досліджена діяльність Є.-Ю. Пеленського як видавця і редактора часописів, укладача бібліографій і шкільних підручників, упорядника збір-ників письменницьких творів тощо. Така ж ситуація і з публіцис-тичною спадщиною талановитого митця слова, яка розсіяна на сторінках української преси Галичини 20—30-х рр. ХХ ст. та емі-граційних періодичних видань. Немає детальних описів виданих у видавництвах Є.-Ю. Пеленського окремих книг, книжкових серій, рівно ж як і не досліджені пробле-матика й тип цих видань.
Тому актуальним сьогодні є завдання не лише повер-нути в Україну ім’я Є.-Ю. Пеленського, його величезну літера-турознавчу, бібліографічну, педагогічну публіцистичну спадщину, а й ретельно вивчити її, заповнивши таким чином ще одну прогалину в пресо- і книго-видав-ничому процесі. Оскільки важливим компонентом дослідження історії україн-ської журналістики є визначення ролі окремої особистості, впливу її таланту, переконань і вчинків на плин тих чи інших про-цесів, а також місце конкретного часопису в системі української преси певного періоду, його актуальність та доцільність, то без їхнього вивчення історія української преси буде неповною. Саме тому ви-давничо-редакторська, публіцис-тична діяльність Є.-Ю. Пелен-ського, історія започаткованих ним часо-писів “Вогні”, “Дажбог”, “Українська книга”, аналіз основних проблематико-тематичних аспектів їхніх матеріалів як окремі й досі малодосліджені фрагменти історії укра-їнської преси справед-ливо вимагають певної уваги до себе і потребують детального наукового вивчення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність євгена-юлія пеленського

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок