Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Назва:
ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,24 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний торговельно-економічний університет
Науменко Еліна Анатоліївна
УДК 657.424
ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор
Чацкіс Юхим Давидович,
Донецький державний університет економіки
і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Білуха Микола Тимофійович,
Київський національний торговельно-економічний
університет, професор кафедри фінансового
аналізу і контролю
кандидат економічних наук, доцент,
Микитенко Тетяна Владиславівна,
Національний університет державної
податкової служби України , доцент кафедри
аудиту і економічного аналізу
Захист відбудеться “ 11 ” жовтня 2007 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото,19.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото,19.
Автореферат розісланий “ 7 ” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Оцінка ефективності використаня інвестиційних активів, які забезпечують інвестиційну діяльність повинна бути основним елементом повноцінної бізнес-стратегії, у тому числі і на торговельних підприємствах. Отримання своєчасної і достовірної інформації про соціально-економічну ефективність повинно розглядатися як частина цілеспрямованого стратегічного підходу в управлінні інвестиційною діяльністю на підприємствах України, націлена на максимізацію економічних показників. Але інформаційне забезпечення управління інвестиціями за даними бухгалтерського обліку не завжди дозволяє одержувати своєчасну і повну інформацію про ефективність їх здійснення.
Важливість проблеми інвестиційного розвитку підтверджується фундаментальними роботами і дослідженнями в цій сфері вітчизняних і зарубіжних провідних вчених: М.Т. Білухи, І.О. Бланка, В.П.Завгороднього, Я.Д.Крупки, В.Д. Лагутіна, Л.О. Лігоненко, А.А.Мазаракі, Є.В.Мниха, Л.В. Нападовської, Ю.І. Осадчого, В.В.Пастухової, В.В. Сопка, В.О.Шевчука та іншіх. Незважаючи на значний внесок у дослідження інвестиційних процесів, зміна інвестиційної політики України і ефективне використання залучених коштів у галузь торгівлі обумовлюють потребу удосконалення бухгалтерського обліку, як джерела інформації для управління інвестиціями.
В Україні до цього часу не здійснено в повному обсязі адаптації бухгалтерського обліку до потреб управління інвестиціями. Аналіз, проведений у дисертаційній роботі показав, що діючі нормативно-правові акти і методичні розробки з питань обліку інвестиційних проектів з участю в них інвестиційних активів потребують свого наступного вдосконалення в частині:
- розмежування операційних і інвестиційних активів;
- визначення взаємозв'язку між інвестиційною й обліковою політикою підприємства;
- розподілу доходів і витрат за видами діяльності та результатів кожного з них;
- відображення операцій з інвестиційними активами в різних формах звітності.
Сукупність викладених проблем, їх невирішеність, а також гостра потреба в удосконаленні чинної системи обліку інвестицій на торговельних підприємствах обумовили вибір теми і цільову спрямованість дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за темами: № Д-2001-05 (державний реєстраційний номер 0105U008171) “Удосконалення бухгалтерського обліку активів, капіталу і зобов'язань на основі національних стандартів” (особисто автором уточнена сутність критеріїв визнання інвестиційних активів, а також надані рекомендації з удосконалення методики обліку операцій з їх руху); № Д-2004-06 (державний реєстраційний номер 0105U008167): “Дослідження взаємозв'язку П(С)БО і Плану рахунків в Україні” (особистий внесок здобувача полягає у визначенні методики обліку інвестиційних доходів і витрат, а також їх відображення у фінансовій звітності); “Розробка методичних рекомендацій з наукової організації обліку інвестиційної діяльності (договір № 222/2006 між ТОВ “Укрросмаш” і Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського - автором удосконалено форми первинних документів і регістри аналітичного обліку, що застосовуються на підприємстві; запропоновано структуру побудови облікової політики й обґрунтовано її елементи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок