Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ СТОЛОВИХ СУХИХ МАРОЧНИХ ВИН

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ СТОЛОВИХ СУХИХ МАРОЧНИХ ВИН

Назва:
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ СТОЛОВИХ СУХИХ МАРОЧНИХ ВИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,17 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА “МАГАРАЧ”
НОСИК ОКСАНА СЕРГІЇВНА
УДК 663.221:663.258.8(043.3)
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
СТОЛОВИХ СУХИХ МАРОЧНИХ ВИН
05.18.07 – Технологія продуктів бродіння
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Ялта – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті винограду і вина “Магарач”, УААН.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
ГЕРЖИКОВА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА,
Інститут винограду і вина “Магарач”,
завідуюча відділом хімії, біохімії та
мікробіології вина
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
ВАЛУЙКО ГЕРМАН ГЕОРГІЙОВИЧ,
Інститут винограду і вина “Магарач”,
головний науковий співробітник-консультант
кандидат технічних наук, доцент,
КОШУР МИКОЛА ХРИСАНОВИЧ,
Одеський сільськогосподарський інститут,
доцент кафедри виноградарства і виноробства
Провідна установа: Інститут харчової хімії та технології,
відділ науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт,
НАН України та Міністерство аграрної політики,
м. Київ
Захист відбудеться “_ _ 31_ _”_ жовтня _ 2000 р. о _ _ _1000_____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53.365.02 в Інституті винограду і вина “Магарач” за адресою: 98600, АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту винограду і вина “Магарач” за адресою: 98600, АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31.
Автореферат розісланий “____29_____”____вересня________ 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради Н.А.Якушина


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Характерною ознакою сучасного ринку алкогольних напоїв України та інших країн СНД є наявність і зростання об’єму фальсифікованої винопродукції. Посилення контролю комерційної діяльності різноманітних структур з боку державних органів не приводить до зменшення кількості підробок внаслідок відсутності достовірних критеріїв ідентифікації, а також нормативно-правової бази, на яку спирається їх застосування.
До числа найбільш розповсюджених видів фальсифікації вин відноситься не-дотримання регламентованих термінів витримки виноматеріалів і видача ординарних вин за марочні (В.А. Фуркевич i cпiвавт.; 1999). Складність виявлення таких випадків під-роб-ки полягає у натуральності досліджуваних зразків. Це зумовлює необхідність вирі-шення даної проблеми шляхом вивчення процесів, що протікають під час витримки виноматеріалів.
Дослідженням процесу визрівання і обґрунтуванням критеріїв його оцінки займались багато вітчизняних та закордонних вчених: М.О. Гераси-мов, Г.Г. Валуйко, О.К. Родопуло, Т.Г. Кудрицька, Y. Glories, V. Schneider, T. Somers та ін.
Розробці концепції якості винопродукції та об’єктивних методів її визначення присвячені роботи Є.П. Шольца-Куликова, В.А. Фуркевича, В.Т. Косюри, В.О. Загоруйко, Н.С. Анікіної, О.В. Каракозової, Р. Ribereau-Gayon, C. Timberlake та ін.
Разом з цим відсутні надійні критерії і методологія ідентифікації ординарних і марочних вин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи входить до плану науково-дослідних робіт Інституту винограду і вина (ІВіВ) “Магарач” (№ держ. реєстрації 0195U003753).
Мета і задачі досліджень. Метою цієї роботи є розробка методики виявлення фальсифікації марочних вин на підставі системи показників, які характеризують ординарні і марочні столові сухі виноматеріали та вина.
Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: встановити абсо-лютні значення і діапа-зони варіювання фізико-хімічних показ-ни-ків, їх розра-хунко-вих співвідношень для різних категорій столових сухих виноматеріалів та вин; визначити і систе-матизувати фізико-хі-мі-ч--ні показники та їх розрахункові співвідно-шен-ня, які є вагомими для диференціації ординарних і марочних вин; встановити тенденції зміни хімічного складу та фізико-хімічних властивостей виноматеріалів в процесі визрівання і виділити показники, значущі для його контролю; розробити систему показників для іденти-фі-кації вин різних категорій і провести її виробничу апробацію; обґрунтувати схему про---ве--дення ідентифікації ординарних і марочних вин; розробити на підставі запропонованої системи показників методичні вказівки по виявленню фальсифікації столових сухих марочних вин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ СТОЛОВИХ СУХИХ МАРОЧНИХ ВИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок