Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Назва:
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,68 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КОЛІСНИК Галина Миколаївна
УДК 334.012.64:338.246.027.028)
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Реверчук Сергій Корнійович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Дмитриченко Лілія Іванівна,
Донецький національний університет,
професор кафедри економічної теорії
кандидат економічних наук, доцент,
Міндрова Зінаїда Миколаївна,
Львівська комерційна академія,
доцент кафедри банківської справи
Захист дисертації відбудеться 4 грудня 2007 р. о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: м. Львів, просп. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львів-ського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 29 листопада 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради_________________________ А. В. Стасишин
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Успіх ринкових перетворень великою мірою визначається тим, як вдасться реалізувати потенціал малого підпри-ємництва, цього динамічного і мобільного сектора національної економіки. Зміна якісних характеристик соціально-економічного середовища під-при-єм-ницької діяльності, стимулювання інноваційного характеру перспективних напрямів її розвитку вимагають переосмислення ролі малого підприємництва (МП). Треба уточнити вихідні поняття теорії МП, критерії віднесення тих чи інших утворень до малого підприємницького сектора. Нечіткість визначення категоріального апарату, в свою чергу, породжує розмитість і низьку про-дуктивність численних загальнодержавних і регіональних програм сприяння розвиткові МП. Це послаблює вплив малих підприємств на перебіг трансформаційних процесів, а також на вирішення актуальних завдань розвитку економіки і зростання добробуту населення.
Вагомий внесок у дослідження феномену підприємництва зробили в минулому видатні зарубіжні та вітчизняні економісти: Р. Кантильйон, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сей, С. Сісмонді, А. Маршал, Й. Шумпетер, Ф. Гайєк, М. Ту-ган-Барановський.
Однак на сьогодні є маловивченою проблема ефективності державної підтримки МП, що значною мірою зумовлено відсутністю ґрунтовних наукових досліджень сутності соціально-економічної підтримки підприємництва та ефективності її в цілому. Між тим, значний доробок у вивчення цих питань внесли публікації З. Варналія, Л. Воротіної, Л. Дмитриченко, М. Козоріз, В. Ко-лота, В. Кредісова, М. Крупки, О. Кузьміна, О. Людкевич, І. Михасюка, С. Пок-ро-пивниго, С. Реверчука та ін.
Подальший розвиток ефективності підтримки МП в Україні вимагає дослідження її економічної сутності, класифікаційних ознак та функцій, показників рівня ефективності цієї підтримки. Однак ще досі немає спеціальних монографічних праць з цього питання, чимало теоретичних та практичних аспектів не з’ясовано. Передусім, це стосується форм і методів підтримки МП, особливостей підтримки малих підприємств у різних господарських системах. Актуальним є вивчення стану і напрямів підтримки розвитку малих підпри-ємств в Україні та фінансових методів державної підтримки, їх ефективності. Ще недостатньо проаналізовано формування ефективної інфраструктури державної підтримки МП в Україні, не розроблено методики оцінки рівня ефективності державної підтримки МП.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок