Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918–1926 рр.)

Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918–1926 рр.)

Назва:
Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918–1926 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,23 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВОВК ЯРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 94(438):261.7“1918 – 1926”
Політика Польської держави
стосовно християнських конфесій (1918–1926 рр.)
Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ-2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії слов’ян історичного
факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
ЯРОВИЙ Валерій Іванович,
завідувач кафедри історії слов’ян Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, доцент
Стоколос Надія Георгіївна,
завідувач кафедри філософії і соціальних наук Рівненського інституту
слов’янознавства Київського славістичного університету;
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Рубльова Наталія Степанівна, старший науковий співробітник відділу
етнополітології Інституту політичних та етнонаціональних
досліджень НАН України
Провідна установа: Дипломатична академія України при МЗС України
Захист відбудеться “ 20 ” лютого 2006 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “ 14 ” січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О. Г. Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження. Загальний обсяг дослідження – 230 сторінок. Праця складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел та використаної літератури (306 позицій), додатків.
Актуальність теми дослідження. В умовах сучасного реформування економічних, політичних і правових відносин в Україні визначальним і пріоритетним чинником поступу є гуманізація суспільного життя, стабільний всебічний, зокрема і духовний, розвиток країни, дотримання в ній демократичних прав і свобод. Шлях до зазначеної мети пролягає через інтеграцію національних і загальнолюдських цінностей та задоволення духовно-релігійних потреб суспільства. Передусім тому, що український соціум є поліконфесійним (в країні зареєстровано 52 віросповідання) і має виражені регіональні етнічні та духовні, культурні особливості. Усе це вимагає від держави налагодження демократичних і лояльних відносин з усіма релігійними представництвами. Для вирішення зазначених питань важливим є врахування світового історичного досвіду розбудови толерантної, зваженої державної політики стосовно конфесій. Непересічне джерело для реалізації в Україні стратегії правової держави, розв’язання проблем релігійних меншин становлять аналіз і дослідження закономірностей, тенденцій, традицій та особливостей зарубіжних країн. Показовим у цьому плані видається неоднозначний досвід поліетнічної та поліконфесійної Польщі.
До числа найхарактерніших рис релігійного питання в Польщі міжвоєнного періоду можна віднести органічний зв’язок державно-конфесійних відносин з національним питанням. Одну з етнічних меншин у Польщі 1918–1926 рр. репрезентували українці, які здебільшого були віруючими греко-католицької або православної церков. Дослідження проблеми проживання частини нашого народу під юрисдикцією держави з багатою конфесійною мозаїкою та домінантною духовною культурою титульного (польського) етносу з’ясовує маловідомі сторінки історії українського народу і також є актуальним завданням.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі історії слов’ян у рамках науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ 046-01), що включена до тематичного плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918–1926 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок