Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ / сторінка 10

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,84 KB
Завантажень:
1
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
З цієї точки зору зростає значущість цілеспрямованого впровадження сучасних методів роботи з персоналом на українських підприємствах, які дозволяють забезпечити більш високий рівень координації взаємодії працівників підприємств, подолати міжкультурні бар'єри, які пов'язані з відмінністю ціннісних орієнтацій, національних і економічних культур співробітників, і тим самим сприяти формуванню ефективної організаційної культури, що стимулює розвиток всіх сторін діяльності підприємства.
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДІСЕРТАЦІЇ
1.
Усачева В.В. Специфика менеджмента многонационального предприятия // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. - №2(6). – 130 с. - С.38-41. - 0,37 д.а.
2.
Усачева В.В. Специфика корпоративной культуры многонационального предприятия // Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года: Материалы региональной научно-практической конференции. 28-30 сентября 1999 г. Секция “Пути совершенствования внешнеэкономической деятельности”. - Том 2. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток. - 1999. - 133 с. - С.27-34. - 0.35 д.а.
3.
Рыбникова Г.И., Усачева В.В. Элементы кадрового менеджмента: опыт зарубежных фирм в Украине // Труды Донецкого государственного технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 9. – Донецк: ДонГТУ. - 1999. - 403 с. - С.281-291. Особистий внесок здобувача: аналіз специфіки менеджменту персонала іноземних фірм в Україні. - 0.66 д.а.
4.
Усачева В.В. Специфика социально ориентированной корпоративной культуры // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Економічна серія. № 468. – Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна. - 2000. - 295 с. - С.134-141. - 0.52 д.а.
5.
Усачова В.В. Цивілізаційні чинники формування корпоративної культури // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання): Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. 26-27 квітня 2000 р. / Відп. ред.: І.Й.Малий, Н.О.Татаренко. - К.: КНЕУ. - 2000. - 304 с. - С.70-72. - 0.08 д.а.
6.
Усачова В.В. Специфіка багатонаціональних мікросистем в умовах перехідної економіки // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 берез. 2000 р. / Відп. ред. В.Д.Базилевич. - К.: Видавничий центр КДТЕУ. - 2000. - 213 с. - С.138-139. - 0.06 д.а.
7.
Усачева В.В. К вопросу об истории понятия “организационная культура” // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 34. – Донецьк: ДонНТУ. - 2001. - 254 с. - С.157-166. - 0.73 д.а.
8.
Усачева В.В. Организационная культура в контексте институциональной экономической теории // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 56. – Донецьк: ДонНТУ. - 2003. - 256 с. - С.48-54. - 0.53 д.а.
АНОТАЦІЯ
Усачова В.В. Організаційна культура в транзитивній економіці: політекономічний аспект. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – Економічна теорія. – Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.
У дисертації досліджено економічний зміст організаційної культури та напрями її формування в умовах транзитивного стану соціально-економічної системи в Україні. Обгрунтовано авторську позицію щодо характерних рис організаційної культури на макро і мікрорівнях, розглянуто права власності як створюючий інститут організаційної культури.
У дисертаційній роботі доведено, що ефективна організаційна культура дозволяє скоротити трансакційні витрати взаємодії суб’єктів бо забезпечує більш високий рівень координації їх економічної та соціальної діяльності у процесі досягнення власних цілей, що набуває особливого значення в умовах переходу від централізованого механізму координації дій до ринкового.
Проаналізовано загальноцивілізаційні і специфічні національні чинники, що впливають на організаційну культуру макросистеми, виділені зовнішні та внутрішньофірмові важелі формування ефективної організаційної культури мікросистеми.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок