Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗМІНИ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ЗМІНИ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ЗМІНИ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,69 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний науковий центр
„Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”
ГАЛАСУН ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
УДК 631.43:631.8(477.46)
ЗМІНИ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук, професор
Недвига Микола Васильович, Уманський державний аграрний університет, директор Інституту післядипломної освіти та дорадництва
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор
Булигін Сергій Юрійович, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, ректор
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Барвінський Андрій Валерійович, Національний аграрний університет, доцент кафедри управління земельними ресурсами
Захист відбудеться „28” вересня 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі „Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру „Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4.
Автореферат розісланий „25” серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Павленко О.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основою для агрономічної оцінки фізичних властивостей ґрунтів вважається характер їх змін протягом сезону. У зв’язку з цим важливого значення набуває збір інформації щодо характеру направленості та інтенсивності трансформації агрофізичних властивостей ґрунту протягом вегетаційного періоду під впливом тривалого застосування різних систем удобрення та доз добрив. Це дасть змогу адекватно оцінити сучасний стан ґрунтового покриву та прогнозувати еволюцію його агрофізичних властивостей у майбутньому, а також обрати оптимальні заходи ефективного їх регулювання.
Актуальність даного питання визначається ще й тим, що на фоні забезпечення оптимальних параметрів кислотно-основного режиму ґрунту та підвищення рівня забезпеченості польових культур елементами живлення, досить часто низький рівень окультуреності ґрунту за фізичними його показниками є лімітуючим фактором підвищення продуктивності агроценозів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основою дисертації є матеріали науково-дослідної роботи, що виконувалася протягом 2002–2004 рр. згідно з тематичними планами Уманського державного аграрного університету за програмою „Розробка технології збереження родючості і раціонального використання ґрунтів Правобережного Лісостепу України”, і підпрограмою – 2.3 „Наукові основи нормування та регламенти застосування добрив, біостимуляторів і сировинних ресурсів”, за завданням „Розробити заходи по попередженню розвитку агрофізичної деградації чорнозему опідзоленого в Правобережному Лісостепу України” (№ ДР 0101U004495), де автор був безпосереднім виконавцем досліджень як аспірант.
Мета і завдання дослідження. Мета досліджень – встановити вплив тривалого застосування різних систем та рівнів удобрення в польовій сівозміні на зміну параметрів показників агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого важкосуглинкового протягом вегетаційного періоду, та визначити оптимальні рівні насичення сівозміни органічними і мінеральними добривами для забезпечення їх стабільності.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі:
– проаналізувати літературні дані щодо впливу добрив на агрофізичні властивості ґрунту, а також динаміку їх змін протягом вегетації та факторів, що забезпечують їх стабільність;
– встановити параметри, характер та направленість сезонної трансформації щільності складення, водопроникності та фізико-механічних властивостей чорнозему опідзоленого під впливом тривалого застосування добрив у польовій сівозміні;
– встановити особливості змін структурно-агрегатного складу ґрунту та водостійкості його структури протягом вегетації за різних доз добрив і систем удобрення та їх вплив на формування стабільності агрофізичного стану чорнозему опідзоленого;
– вивчити вплив тривалого застосування в сівозміні різних доз та систем удобрення на формування потенційної здатності ґрунту до агрегації;
– встановити закономірності проходження процесів агрегації та особливості участі різних фракцій елементарних часточок у процесі утворення макроструктури чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні;
– вивчити вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на показники гумусного стану та вміст обмінних катіонів кальцію та магнію у ґрунті;
– вивчити вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на продуктивність сільськогосподарських культур;
– встановити оптимальні рівні насиченості сівозміни органічними та мінеральними добривами для забезпечення підтримання показників фізичного стану ґрунту протягом вегетації в межах оптимальних параметрів;
– розрахувати біоенергетичну та економічну ефективність застосування добрив.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЗМІНИ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок