Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,57 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський державний економічний університет
ПЕТРОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

УДК 334.716:330.142.26
ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами”
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі економіки підприємства.
 
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор
Осипов Василь Іванович,
Одеський державний економічний університет, завідувач кафедри економіки підприємства
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський національний економічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри бізнесу та підприємництва
кандидат економічних наук, доцент
Соляник Людмила Григорівна,
Національний гірничий університет
(м. Дніпропетровськ), доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
Захист відбудеться “14” грудня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 у Одеському державному економічному університеті за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного економічного університету за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
Автореферат розісланий “13” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А. І. Ковальов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Належне забезпечення підприємств оборотними коштами виступає такою ж важливою умовою прискореного та сталого розвитку виробничого, технологічного та інформаційного ресурсів, як і інвестиційне забезпечення. Наявність потрібних за обсягом та структурою оборотних коштів сприяє як для необхідної підготовки інвестиційного процесу, так і для постійного накопичення інвестиційного капіталу.
На жаль, у 1990-2000-ні роки склались небажано значні практичні та теоретичні проблеми формування та ефективного використання оборотних коштів на промислових підприємствах України, які супроводжуються уповільненням відтворювального процесу, ускладненням фінансового стану підприємств, що обумовлює залучення додаткових обсягів капіталу та значне зниження віддачі капіталу, включаючи оборотні кошти, як за продукцією, так і за прибутком. Тому в сучасних умовах першорядною умовою підвищення ефективності промислового виробництва є формування на промислових підприємствах оптимальних за обсягом та структурою оборотних коштів. Для цього, насамперед, потрібне вирішення відповідних методологічних та методичних питань.
Науковцями, економістами-практиками, бізнесменами в Україні приділяється пильна увага аналізу сучасного стану, рівня та важелів ефективності використання оборотних коштів на підприємствах різних галузей народного господарства. Серед сучасних українських вчених, які зробили вагомий внесок у розробку теоретичних та практичних питань з організації оборотних коштів промислових підприємств та їх ефективного функціонування, варто відзначити: Бланка І.О., Білик М.Д., Волик І., Гриньову В.М., Золотарьова О., Коюду В.О., Міщенко В., Осипова В.І., Павліковського А.М., Полятикіну Л., Поддєрьогіна А.М., Садекова А.А., Семенюк В., Соляник Л.Г., Строченко Н.І., Терещенко О.О., Шиян Д.В., Череп А.В.. Але роботи українських вчених ще не повною мірою враховують усі особливості сучасного стану формування та використання оборотних коштів промислових підприємств, залишається невирішеною низка дискусійних питань, існує гостра потреба їх комплексного аналізу та розробки прийнятних для практики науково обгрунтованих рекомендацій.
Недостатня розробленість означеної проблеми, її теоретичне та практичне значення для забезпечення умов ефективного розвитку промислових підприємств зумовлюють необхідність дослідження обраної теми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 



Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок